محیط کشت

محیط کشت ( در زبان انگلیسی : Growth medium ) محیطی است که مایع یا ژل دارد که برای رشد دادن میکروب‌ ها ، یاخته ‌ها و یا حتی گیاهان کوچک مورد استفاده واقع می شود . محیط ‌های کشت معمولا در دو دسته قرار می گیرند ، کشت یاخته ( معادل انگلیسی آن cell culture است ) که در آن از سلول های به خصوصی استفاده می کنند که از گیاهان و حیوان ‌ها مهیا شده اند و کشت خرد زیستی ( با عنوان انگلیسی microbiological culture ) که به خصوص برای رشد دادن میکروب‌ ها به کار گرفته می شود ، از بین مرسوم ترین مدل های مختلف کشت خردزیستی می‌ شود به ظرف آگار و محیط کشت مایع مغذی اشاره داشت .

به شکل کلی محیط های کشت بایستی مشخصات معینی داشته باشند و زمان تهیه و استفاده از آنها در تجهیزات آزمایشگاهی بایستی نکات زیر رعایت شوند  :

تمامی محیط کشت ها بایستی مواد غذایی ضروری برای رشد میکروب ها را در خود داشته باشند

میزانPH  محیط کشت بایستی در حد مشخص پیش از استفاده برای کشت تنظیم شود .

ظروف مورد استفاده به منظور تهیه ی محیط کشت ها باید کاملا تمیز و فاقد مواد خارجی باشند  .

آب مقطر مورد استفاده بایستی به شیوه ی صحیحی تهیه شود .

درجه حرارتی که به منظور استریل کردن محیط کشت به کار گرفته می شود بایستی به نسبت به نوع مواد غذایی مربوط در محیط کشت مد نظر گرفته شود . میزان بالای حرارت بالا بعضی از مواد شیمیایی موجود در محیط کشت را از بین می برند  .

تهیه کردن محیط کشت باکتری ها به سه شکل زیر انجام می شود :

محیط کشت مایع یا آبگوشتی   liquid or broth media )

محیط کشت جامد  (solid media)

محیط کشت نیمه جامد  (semi solid media)

محیط کشت مایع ( براث  ) :

این محیط آگار نداشته و فقط در لوله آزمایش یا فلاسک به کار گرفته می شود . همانند با محیط نوترینت براث .

محیط کشت جامد  :

این محیط ۵/۱ تا ۲ درصد ماده آگار دارد که پس از سرد شدن منعقد می شود . محیط کشت جامد را داخل لوله ی آزمایش یا پلیت به کار می برند نظیر محیط TSI و M.c .

علت استفاده از محیط جامد ، تشخیص باکتری ها با توجه به :

به وجود آمدن کلنی

تشکیل پیگمانت

ویژگی های خاص هر کلنی

شناسایی انواع باکتری ها که چند نوع باکتری در نمونه میکروبی به چشم می خورد . 

موکوئیدی بودن باکتری

مشاهده ی ناحیه ی همولیز  .

محیط کشت نیمه جامد  :

این محیط در ترکیب خود دارای مقدار اندکی آگار است . در نتیجه به طور کامل منعقد نمی شود و به حالت نیمه جامد باقی می ماند . نظیر محیط SIM .

آگار :

ماده ای پلی ساکاریدی است که تهیه ی آن از یک نوع جلبک قرمز دریایی است ، در دمای 95 درجه ی سانتی گراد ذوب و در حرارت 42 درجه ی سانتی گراد منعقد می شود  .

 

 

 

 

 

 

 تبليغات در ياد بگير دات كام | سفارش تبليغ | آگهي ها