صفحه اصلي    سايتهاي ايراني   سايتهاي غير ايراني   تبليغات در يادبگيردات كام

 

 دوست عزيز لطفاً شرايط زير را خوانده و آنها را رعايت كنيد. تا آدرس شما هر چه سريعتر در شاخه مورد نظر اضافه شود.

  • وب سايت شما در صورتي كه از طرف مدير سايت به عنوان يك وب سايت مفيد تشخيص داده شود در yadbegir.com ثبت خواهد شد بنابراين هيچ ضمانتي براي ثبت سايت شما وجود ندارد.
  • آدرس وب سايت خود را فقط يك بار براي ما بفرستيد. اگر چندين بار اين كار را انجام دهيد لينك شما اضافه نخواهد شد.
  • شما فقط مي توانيد يك موضوع سايت انتخاب كنيد. اگر لينك خود را در چندين زمينه و چند بار اضافه كنيد لينك شما براي هميشه از آرشيو حذف خواهد شد.
  • سعي كنيد نام سايت را به فارسي تايپ كنيد.
  • وب سايت شما بايد افتتاح شده باشد قبل از افتتاح اقدام به پر كردن فرم نكنيد.
  • كليه قسمتهاي خواسته شده بايد پر شود.

 لطفاً اطلاعات خواسته شده را به طور كامل وارد كنيد.

 
آدرس اينترنتي:
نام سايت:    
موضوع  سايت

آدرس E-mail شما (در صورت تمايل):   

سايت خود را در چند كلمه توصيف كنيد: