كرم كارامل

مواد لازم مايه كرم:

  • تخم مرغ 9 عدد

  • شير 1 ليتر

  • شكر 400 گرم

  • وانيل يك چهارم

  • شكر براي تهيه مايه كارامل

طرز تهيه كارامل:

شكر را روي اجاق قرار داده تا كاملاً قهوه اي شود. بعد از روي اجاق كنار گذاشته تا شكل پولكي بگيرد.

طرز تهيه كرم:

شير را مي جوشانيم. شكر را به شير اضافه مي كنيم و حرارت را قطع مي كنيم. تخم مرغ ها را شكسته و در ظرف ديگري مخلوط مي كنيم و بهم مي زنيم. تخم مرغ ها را به شير اضافه كرده و وانيل را مي ريزيم. در قالب مخصوص مي ريزيم و به صورت بن ماري داخل فر مي پزيم.

نكته: آب نبايد داخل كارامل ريخته شود.

نكته: اگر دست را در آب بزنيم و به كارامل بزنيم نبايد دستمان بچسبد. سپس از فر در آورده و پس از خنك شدن در يخچال مي گذاريم.