حلواي آرد برنج

 

  مواد لازم: آرد برنج يك پيمانه      آب دو و نيم پيمانه     گلاب يك پيمانه     شكر يك و نيم پيمانه     زعفران به ميزان لازم     روغن به ميزاني كه آرد در آن حل شود.

  طرز تهيه: آب،شكر و زعفران مواد شهد هستند كه جداگانه روي گاز گذاشته شود.قبل از جوشيدن ،گلاب را نيز اضافه كرده پس از يك جوش از روي گاز برداشته ،كنار مي گذاريم. آرد برنج را الك كرده ،درون تابه با روغن تف مي دهيم. پس از بلند شدن بوي آرد برنج ،مواد شهد را اضافه كرده مرتب زير و رو مي كنيم تا وقتي كه حلوا به ظرف نچسبد و نيز به روغن بيفتد. در اين مرحله حلوا آماده است در ظرفي ريخته و با خلال بادام و يا پودر نارگيل تزيين نماييد.

از مزاياي اين حلوا سريع آماده شدن و خوش خوراكي آن است. 

  نكات مورد توجه:

1) در زمستان از روغن مايع و در تابستان از روغن جامد استفاده كنيد.

2) در مرحله آخر اگر پس از مدتي به روغن نيفتاد مقداري ديگر روغن بريزيد.

3) زعفران را از قبل آب كرده سپس در شهد استفاده كنيد.