تهيه كنسرو نخود فرنگي

 

با اين روش مي توانيد نخود فرنگي را با حفظ خواص اصلي آن، ماهها در يخچال نگهداري كنيد و در هنگام مصرف فقط كافي است درب شيشه را باز كنيد بنابراين نيازي به نگهداري نخود فرنگي در فريزر و جوشانيدن هنگام مصرف نيست. در ضمن مزه بسيار دلپذيري دارد.

پوسته نخود فرنگي را شكافته و نخود فرنگي ها را دان كنيد. سپس آن را بشوييد. در شيشه هاي دهان گشاد مثل شيشه كشك يا سس، تا گردن شيشه نخود فرنگي بريزيد.

مقداري آب را جوشانيده و بگذاريد سرد شود. به ميزاني نمك به آب اضافه كنيد كه لب شور شود. شيشه حاوي نخود فرنگي را با اين آب پر كنيد.

در قابلمه اي شيشه ها را چيده و مقداري آب سرد در قابلمه بريزيد. شيشه ها به صورت درباز باشد. روي حرارت بگذاريد و از زماني كه آب داخل قابلمه شروع به قل قل زدن كرد، نيم ساعت بگذاريد بجوشد. در اين حين آب داخل شيشه ها هم قل قل مي زند. وقتي نخود فرنگي نرم شد اگر آب داخل شيشه ها كم شده بود از آب جوشيده سردشده لب شور، براي پر كردن شيشه استفاده كنيد.

اكنون درب شيشه ها را ببنديد و بگذاريد 15 دقيقه ديگر نيز بجوشد. كنسرو نخود فرنگي آماده است. مي توانيد بعد از سرد شدن در يخچال نگهداري كنيد.

نكته:

بعد از مرحله پاياني پخت، شيشه ها را از قابلمه خارج نكنيد بگذاريد آب كاملاً سرد شود بعد شيشه ها را خارج كنيد در غير اينصورت شيشه ها بر اثر سرد و گرم شدن محيط ترك مي خورد.