سمنو

 

مواد لازم: گندم دويست و پنجاه گرم      آرد يك كيلو

طرز تهيه: گندم را پاك كرده و مي شوييم. داخل كاسه دو تا سه بند انگشت آب روي گندم مي ريزيم، دو روز در آب نگه مي داريم و روزي يك تا دو بار آب گندم را عوض مي كنيم تا گندم جوانه زده و نوك گندم نقره اي رنگ شود. در اين مرحله گندم را در دستمال خيس شده ريخته و در كاسه اي مي گذاريم. با دست، كمي آب روي آن مي پاشيم. بعد از يك تا دو روز كه ريشه پيدا كرد، در سيني گذاشته و باز آب روي آن مي پاشيم تا گندم ساقه پيدا كند. ساقه نقره اي براي تهيه سمنو آماده است.

گندم همراه ساقه و ريشه را تكه تكه كرده، خوب مي شوييم. بعد از گرفتن آب آن كم كم با هاون يا چرخ گوشت مي كوبيم تا له شود. معمول است كه دو بار با چرخ گوشت و هفت بار باهاون زده شود. داخل ظرف بزرگي به اندازه اي آب در گندم مي ريزيم تا مايع شلي بدست آيد سپس داخل پارچه مي ريزيم تا شيره گندم خارج شود اين كار را چند بار تكرار مي كنيم تا عصاره گندم به طور كامل خارج شود. عصاره را دقايقي درمحلي ساكن بگذاريد تا نشاسته گندم ته نشين شود سپس فقط مايع زلال رويي را در ديگي مي ريزيم. آرد را در ديگ الك كرده بعد آرد و شيره را يواش يواش بهم مي زنيم تا رقيق شود. سمنو را روي حرارت زياد گذاشته تا بجوش آيد، مرتبا” بهم مي زنيم تا غليظ شود و به شكل حلوا در آيد. با حرارت كم نيم ساعت دم مي كنيم. سمنو آماده است.