تبليغات اينترنتي    تماس با ما    فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

دير است که دلدار پيامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

 

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پيکی ندوانيد و سلامی نفرستاد

 

 

سوی من وحشی صفت عقل رميده

آهوروشی کبک خرامی نفرستاد

 

دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست

و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

 

فرياد که آن ساقی شکرلب سرمست

دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

 

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات

هيچم خبر از هيچ مقامی نفرستاد

 

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد

گر شاه پيامی به غلامی نفرستاد