تبليغات اينترنتي    تماس با ما    فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

که تاب من به جهان طره فلانی داد

 

دلم خزانه اسرار بود و دست قضا

درش ببست و کليدش به دلستانی داد

 

شکسته وار به درگاهت آمدم که طبيب

به موميايی لطف توام نشانی داد

 

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش

که دست دادش و ياری ناتوانی داد

 

برو معالجه خود کن ای نصيحتگو

شراب و شاهد شيرين که را زيانی داد

 

گذشت بر من مسکين و با رقيبان گفت

دريغ حافظ مسکين من چه جانی داد