تبليغات اينترنتي    تماس با ما    فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

گل بی رخ يار خوش نباشد

بی باده بهار خوش نباشد

 

طرف چمن و طواف بستان

بی لاله عذار خوش نباشد

 

رقصيدن سرو و حالت گل

بی صوت هزار خوش نباشد

 

با يار شکرلب گل اندام

بی بوس و کنار خوش نباشد

 

هر نقش که دست عقل بندد

جز نقش نگار خوش نباشد

 

جان نقد محقر است حافظ

از بهر نثار خوش نباشد