تبليغات اينترنتي    تماس با ما    فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

طاير دولت اگر باز گذاری بکند

يار بازآيد و با وصل قراری بکند

 

ديده را دستگه در و گهر گر چه نماند

بخورد خونی و تدبير نثاری بکند

 

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من

هاتف غيب ندا داد که آری بکند

 

کس نيارد بر او دم زند از قصه ما

مگرش باد صبا گوش گذاری بکند

 

داده‌ام باز نظر را به تذروی پرواز

بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند

 

شهر خاليست ز عشاق بود کز طرفی

مردی از خويش برون آيد و کاری بکند

 

کو کريمی که ز بزم طربش غمزده‌ای

جرعه‌ای درکشد و دفع خماری بکند

 

يا وفا يا خبر وصل تو يا مرگ رقيب

بود آيا که فلک زين دو سه کاری بکند

 

حافظا گر نروی از در او هم روزی

گذری بر سرت از گوشه کناری بکند