تبليغات اينترنتي    تماس با ما    فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

ای نسيم سحر آرامگه يار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عيار کجاست

 

شب تار است و ره وادی ايمن در پيش

آتش طور کجا موعد ديدار کجاست

 

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگوييد که هشيار کجاست

 

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

 

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاييم و ملامت گر بی‌کار کجاست

 

بازپرسيد ز گيسوی شکن در شکنش

کاين دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

 

عقل ديوانه شد آن سلسله مشکين کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

 

ساقی و مطرب و می جمله مهياست ولی

عيش بی يار مهيا نشود يار کجاست

 

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست