تبليغات اينترنتي    تماس با ما    فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

شب وصل است و طی شد نامه هجر

سلام فيه حتی مطلع الفجر

 

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

که در اين ره نباشد کار بی اجر

 

من از رندی نخواهم کرد توبه

و لو آذيتنی بالهجر و الحجر

 

برآی ای صبح روشن دل خدا را

که بس تاريک می‌بينم شب هجر

 

دلم رفت و نديدم روی دلدار

فغان از اين تطاول آه از اين زجر

 

وفا خواهی جفاکش باش حافظ

فان الربح و الخسران فی التجر