تبليغات اينترنتي    تماس با ما   فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

به دور لاله قدح گير و بی‌ريا می‌باش

به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش

 

نگويمت که همه ساله می پرستی کن

سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش

 

چو پير سالک عشقت به می حواله کند

بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش

 

گرت هواست که چون جم به سر غيب رسی

بيا و همدم جام جهان نما می‌باش

 

چو غنچه گر چه فروبستگيست کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش

 

وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی

به هرزه طالب سيمرغ و کيميا می‌باش

 

مريد طاعت بيگانگان مشو حافظ

ولی معاشر رندان پارسا می‌باش