تبليغات اينترنتي    تماس با ما     فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

ناز بنياد مکن تا نکنی بنيادم

 

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر

سر مکش تا نکشد سر به فلک فريادم

 

زلف را حلقه مکن تا نکنی دربندم

طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

 

يار بيگانه مشو تا نبری از خويشم

غم اغيار مخور تا نکنی ناشادم

 

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم

قد برافراز که از سرو کنی آزادم

 

شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را

ياد هر قوم مکن تا نروی از يادم

 

شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه

شور شيرين منما تا نکنی فرهادم

 

رحم کن بر من مسکين و به فريادم رس

تا به خاک در آصف نرسد فريادم

 

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

من از آن روز که دربند توام آزادم