تبليغات اينترنتي    تماس با ما    فال حافظ

          فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

به دام زلف تو دل مبتلای خويشتن است

بکش به غمزه که اينش سزای خويشتن است

 

گرت ز دست برآيد مراد خاطر ما

به دست باش که خيری به جای خويشتن است

 

به جانت ای بت شيرين دهن که همچون شمع

شبان تيره مرادم فنای خويشتن است

 

چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل

مکن که آن گل خندان برای خويشتن است

 

به مشک چين و چگل نيست بوی گل محتاج

که نافه‌هاش ز بند قبای خويشتن است

 

مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر

که گنج عافيتت در سرای خويشتن است

 

بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او

هنوز بر سر عهد و وفای خويشتن است