يك موتور سيكلت نامتعارف دوست داشتني

هر چند از نظر فني can-Am را نمي توان يك موتور سيكلت ناميد ولي لذت سواري و ظاهر آن بيشتر به موتور سيكلت شبيه است تا به هر وسيله نقليه ديگري. اين وسيله نقليه يا همان موتور سيكلت از نظر فني و مهندسي به قدري خوب ساخته شده است كه هر كسي كه به موتور سيكلت علاقه داشته باشد از سواري آن راضي خواهد بود.

اگر دوست داريد هنگاميكه سوار بر وسيله نقليه خود هستيد همه سرها به سمت شما برگردد بايد بگويم can-Am بهترين انتخاب براي شماست. البته اين موتور سيكلت مانند يك موتور سيكلت معمولي نيست و سواري آن قدري متفاوت است و احتمالاً نتوانيد با آن بعضي ويراژهايي را كه با يك موتور سيكلت معمولي انجام مي دهيد به نمايش بگذاريد، ولي هنوز مي توانيد چرخ هاي آن را در هنگام حركت ببينيد و از نوازش هواي آزاد لذت ببريد. اين موتور سيكلت در حقيقت يك سه چرخه است كه به جاي اينكه روي محور عقب دو چرخ داشته باشد در محور جلو دو چرخ دارد و در عوض در محور عقب فقط يك چرخ دارد.

موتور سيكلت سه چرخ نا متعارف و زيبا

سيستم تعويض دنده به دو صورت SM5 يا تعويض دنده با پا و SE5 يا تعويض دنده با دست به صورت الكتريكي قابل سفارش است اين گيربكس ها 5 سرعته يا 5 دنده هستند.

موتور سيكلت سه چرخ نا متعارف و زيبا

سواري اين موتور سيكلت براي افراد تازه كار و معلول و همينطور كساني كه سني از آنها گذشته است و هنوز مي خواهند موتور سيكلت سواري كنند. بسيار راحت و لذت بخش است.

ترجمه: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط: