كاويني سوپر اسپرت 6 چرخ

اين اتومبيل اولين بار در نمايشگاه بولوگنا (شهري در شمال ايتاليا) به معرض ديد عموم گذاشته شد. اين اتومبيل داراي يك موتور V شكل 8 سيلندر است كه 400 اسب بخار توان توليد مي كند و داراي يك گيربكس 6 دنده است و غير عادي ترين قسمت اين اتومبيل داشتن 6 چرخ است!

در ضمن اگر مايل به خريد يكي از اين اتومبيل ها هستيد بايد عجله كنيدچون در سال فقط  6 تا از آن توليد مي شود.

چرا 6 چرخ؟

اين پرسشي است كه در نگاه اول براي همه تداعي مي شود. در جواب اين سوال سازندگان چندين دليل آورده اند كه به تعدادي آز آنها اشاره مي كنيم:

- در صورت بروز حادثه براي يكي از چرخ هاي جلو اتومبيل بدون مشكل   به كار خود ادامه مي دهد و از كنترل خارج نمي شود.

- در صورتي كه به يك ترمز شديد احتياج داشته باشيد فشار كمتري روي ديسك هاي ترمز وارد  مي شود و كمتر داغ مي شوند. بنابراين عملكرد بهتري دارند و همينطور سطح تماس افزايش مي يابد. و اتمبيل در فاصله كمتري به حالت سكون مي رسد.

- در صورت بارندگي چون چرخ هاي جلو آب روي جاده را پخش مي كنند. چسبندگي  چرخ هاي ديگر بيشتر  مي شود. همينطور احتمال ليز خوردن 6 چرخ كمتر از 4 چرخ است.

- چون نيرو ها به صورت يكنواخت ترر روي سيستم فنر بندي (تعليق) تقسيم شده اند راحتي بيشتر شده و لرزش شاسي هم كمتر شده است.

- سيستم فرمان به گونه اي طراحي شده است كه اگر مكانيزم  فرمان دچار مشكل شد دو  چرخ ديگر  آن را جبران مي  كنند.

- فنر و كمك فنر اضافي توانايي هاي بيشتري به اين اتومبيل  براي رانندگي در جاده هاي پيچ در پيچ داده است.