هواي تميزتر با هواپيماي الكتريكي

در حالي كه افراد و گروههاي زيادي روي كاهش آلودگي خودروها كار مي كنند. افرادي هم هستند كه روي كاهش آلودگي هواپيماها و وسايل نقليه هوايي كار مي كنند، «راندال فيشرمن» يكي از اين افراد است. او را مي توان كسي كه اولين هواپيماي كاملاً الكتريكي را ساخته معرفي كرد.

هواپيماي الكتريكي

اين طرح را Electraflyer_C ناميده اند. اين اختراع كاملاً اتفاقي بود زمانيكه فيشرمن كيت يك هواپيماي گلايدر موتور دار را خريد و آنرا اسمبل كرد متوجه شد كه لرزش و سر و صداي آن زياد است و قابليت اطمينان آن بسيار پايين است، بنابراين آن را براي مدت 10 سال در انبار خود نگه داشت. بالاخره در سال 2006 او تصميم گرفت روي گلايدر خود بهينه سازي هايي انجام دهد.

براي اين منظور ابتدا موتور درون سوز آنرا با يك موتور الكتريكي به قدرت 18 اسب بخار (13.5 كيلووات) تعويض كرد. سپس طول پروانه را تا 45 اينچ (از نوك تا نوك) افزايش داد.و به اين ترتيب ميزان نيروي جلو برنده را بيش از نصف افزايش داد. به علت افزايش طول پروانه بدنه هواپيما بايد به اندازه 8 اينچ افزايش ارتفاع پيدا مي كرد. كه اين كار انجام شد.

البته فيشرمن يك تيم براي انجام اين كارها تشكيل داده بود. اين تيم يك جفت باتري 75 ولت ليتيوم يون در نظر گرفت. و زمانيكه باتري ها كاملاً شارژ شوند گلايدر مي تواند به مدت 90 دقيقه با سرعت 112 كيلومتر در ساعت حركت كند. همچنين مي توانيد در ميان آسمان باتريهاي خود را شارژ كنيد. در اين حالت موتور از حالت موتوري خارج شده و با استفاده از حركت رو به جلوي گلايدر باتريها را شارژ مي شوند. براي ايمني بيشتر هر ست باتري درون يك محفظه سراميكي و يك لايه نازك فولاد زنگ نزن قرار گرفته است. تا خطر آتش گرفتن آنها و بروز حوادث بعدي به حداقل برسد.

با موتور الكتريكي راندمان 88 درصد است در حاليكه موتور دو زمانه قبلي فقط 15 درصد راندمان داشت. ولي با موتور دو زمانه مي توان 6 ساعت سواري كرد.