ديدن فيلم در عينك

صحبت هايي به گوش مي رسد كه كمپاني apple و sony به كمك يكديگر مي خواهند عينكي توليد كنند كه قادر است با اتصال به ipod، لپ تاپ يا هر وسيله پخش ديجيتال قابل حمل تبديل به يك صفحه نمايش كوچك شود و شما بدون اينكه كسي متوجه شود مي توانيد فيلم مورد نظر خود را در اين عينك ببينيد. فكر كنيد از كودك خود فيلم گرفته ايد و بايد به سفري برويد با اين عينك مي توانيد در قطار يا اتوبوس به راحتي فيلمي را كه قبلاً گرفته ايد بدون مزاحمت شخص ديگري ببينيد.

هنوز اطلاعات زيادي از مشخصات اين عينك در دسترس نيست ولي اگر اين عينك محصولي مشترك از سوني و اپل (apple) باشد حتماً محصولي قابل توجه با كيفيت فوق العاده خواهد بود.