ماريوس پودزانوسكي يكي از قويترين مردان جهان

ماريوس در هفتم فوريه سال 1977 در لهستان متولد شد. او با 187 سانتي متر قد و 143 كيلوگرم وزن فقط يك ورزشكار نيست بلكه يك خواننده و هنرپيشه هم هست. او را با نامهاي سوپر ماريوس، اژدها و اژدهاي بزرگ نيز مي خوانند. ماريوس تمرينات ورزشهاي قدرتي را در سن 13 سالگي آغاز كرد.

در اول مي سال 1999 ميلادي ماريوس در اولين مسابقه قويترين مردان در لهستان شركت كرد. در اين مسابقات او اولين موفقيت خود را بدست آورد. اولين مسابقات جهاني وي در سال 2000 ميلادي در مسابقات بين المللي با مقام چهارمي بود. براي ماريوس كه اولين شركت او در مسابقات بين المللي بود رتبه با ارزشي بود اما در سال 2002 او قهرمان رقابتهاي قويترين مرد جهان شد. و اين عنوان را در سال 2003 هم حفظ كرد. در مارس 2004 سومين عنوان قهرماني جهان را كسب كرد. اما نتايج آزمايشهاي او در برابر يك ماده غيرمجاز نيروزا مثبت بود. و مقام او پس گرفته شد و مجبور شد مبلغي را كه  جايزه گرفته بود پس دهد. و يك سال از شركت در مسابقات محروم شد. اما او در سال 2005 براي سومين بار عنوان قهرماني خود را بدست آورد.

در سال 2006 او مقام دوم را بدست آورد و يك آمريكايي بنام فيل فيستر اول شد. فيل كه بعد از بيل كازميير كه در سال 1982 قهرمان شده بود اولين آمريكايي بود كه برنده اين رقابتها مي شد. در اين رقابتها ماريوس در همه مراحل از بيل جلوتر تا اينكه در مرحله سنگهاي اطلس (گوي هاي سنگي) بيل همه سنگها را بر روي سكو قرار داد اما ماريوس نتوانست اين مرحله را تكميل كند و قهرماني را واگذار كرد.

ماريوس در سال 2007 دوباره قهرماني خود را بدست آورد. و توانست مانند «جان بال سيگمارسون» و «مگنس ورمگنسون» داراي چهار بار عنوان قهرماني جهان شود ولي تا سال 2007 هيچكس نتوانسته بيش از 4 بار قهرمان جهان شود. او بعد از بدست آوردن قهرماني جهان در سال 2007 گفت هدف او بدست آوردن يك قهرماني ديگر است تا ركورد 5 بار قهرمان قويترين مردان جهان را به نام خود ثبت كند.

جزئيات بيشتري از ماريوس پودزانوسكي

  •  وزن 143 كيلوگرم
  • دور سينه 145 سانتي متر
  • دور گردن 54 سانتي متر
  • دور كمر 94 سانتي متر
  • دور ران80 سانتي متر
  • دور بازو 56 سانتي متر
  • دور ساعد 45 سانتي متر
  • شماره كفش 45
  • رژيم غذايي معمول غذاهاي پروتئيني

بهترين ركوردهاي او:

پرس سينه 275 كيلوگرم

اسكات 360 كيلوگرم

ليفت مرده 410 كيلوگرم