ازدواج با رباتها

در آينده اي نزديك رباتها شباهت بسيار زيادي به انسانها خواهند داشت. به طوريكه خبرهايي به گوش مي رسد بعضي از كمپاني ها در حال سرمايه گذاري و انجام تحقيقات براي ساخت رباتهايي هستند كه قادر به ازدواج با انسانها باشند. البته واضح است كه هيچگاه هيچ كمپاني قادر نخواهد بود رباتهايي بسازد كه جايگزين شريك زندگي انسانها شود ولي اهداف سودجويانه اين شركت ها كه الويت اول آنها سود مالي است و جيب هاي پر پول خريداران مرفه منجر به ساخت چنين رباتهايي مي شود كه احتمالاً يك برنامه به آنها مي گويد حالا بگو «دوستت دارم!»

طبق پيش بيني هاي محققان تا سال 2050 احتمالاً در ايالت ماساچوست ايالات متحده امريكا ازدواج با رباتها قانوني اعلام شود اين محققان درباره رابطه روحي ربات و انسان و ازدواج با آنها مطالعاتي انجام داده اند به اين شرح:

در ابتدا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا ممكن است انساني واقعاً عاشق يك ربات انسان نما شود يا حتي كار به جايي بكشد كه با او ازدواج كند؟! پاسخ محققان به اين سؤال مثبت است و براي آن يك دوجين دليل مي آورند. مثلاً مي گويند اگر شما بدانيد فردي عاشق شماست و ظاهر خوبي هم دارد احتمال اينكه شما هم در دام عشق او بيفتيد بسيار زياد است يا مي گويند رباتها را مي توان به گونه اي برنامه ريزي كرد، كه وفادارترين و فداكارترين دوستان شما باشند. در اين حالت جاذبه بيشتري بين شما و ربات برقرار مي شود يا حتي مي توان يك ربات را به گونه اي برنامه ريزي كرد كه علايق شبيه به شما داشته باشد و حتي سطح سواد او مانند شما باشد. بعضي كمپاني ها بدنبال هموار ساختن راه براي ايجاد چنين قوانيني هستند تا ازدواج با رباتها را قانوني نمايند البته انجام چنين كاري در امريكا دور از ذهن نيست؟! يكي از توجيهات آنها اين است كه افراد زيادي موقعيت ازدواج پيدا نمي كنند و به اين روش مي توان مشكل آنها را حل كرد. يا حتي صحبت از اين مي شود كه براي خلاف كاراني  كه عقده هاي جنسي دارند با در اختيار قرار دادن يك ربات اجازه تخليه عقده هاي رواني را بر روي يك ربات بدهند تا يك انسان يا حتي يك كودك بيچاره. البته روانشناسان در اين مورد ترديد فراوان دارند. و احتمال تشديد اين اعمال را نيز رد نمي كنند.

رابطه با رباتها به عنوان شريك زندگي مشكلات بسياري را در برخواهد داشت و مسلماً سبب سست شدن روابط زناشويي و انساني خواهد شد. و اين مشكل هم يكي ديگر از مشكلات دنياي مدرني خواهد بود كه اخلاقيات در نظر آنها بي اهميت و سطحي است و نتايج آن زماني بر همگان آشكار مي شود كه معضلات بسياري بوجود آورده است.

مطالب مرتبط: