عكس خودروي پژوي 405 بعد از آتش سوزي

 به گفته شاهدان حادثه قربانيان قبل از آتش سوزي زنده بوده اند. اين عكس را يكي از دوستان با موبايل خود گرفته بود و بنده وظيفه خود دانستم تا آن را روي اينترنت قرار دهم تا شايد مسئولان ايران خودرو با ديدن اين صحنه ها كمي به خود بيايند. در پايان خدمتتان عرض كنم كه اين حادثه 5 قرباني داشت كه هيچكدام زنده نماندند.

 

عكس خودروي پژو 405 پس از آتش سوزي