فولوكس بيتل با موتور جت!

فولوكس واگن بيتل سمبلي از زندگي مدرن بعد از جنگ جهاني دوم بود كه تا چند سال پيش هنوز در مكزيك توليد مي شد.

اين فولوكس با سابقه توليد بيش از 50 سال يكي از اتومبيلهاي با سابقه توليد بالا در تاريخ است. اين ماشين با صداي منحصر به فرد و موتور چهار سيلندري كه با هوا خنك مي شد و طراحي كره اي شكل آن براي همه شناخته شده بود. تا اينكه كمپاني فولوكس واگن تصميم به ساختن دوباره اين اسطوره كرد.

فولوكس بيتل جديد

50 سال بعد از معرفي اولين فولوكس واگن بيتل مدل جديد اين اتومبيل متولد شد. اما اين اتومبيل تفاوتهايي با مدل قديمي داشت. موتور آن عقب اتومبيل نبود، قيمت آن خيلي ارزان نبود و آن صداي منحصر به فرد را نداشت. موتورهاي مختلف بنزيني و ديزل براي اين اتومبيل قابل سفارش است. اما در طراحي متفاوت آن از برادر بزرگتر خود چيزهايي به ارث برده بود. اما حقيقت اين است كه طرفداران فولوكس بيتل چيزي بيش از اين مي خواستند.

فولوكس بيتل با قدرت جت

اما كمپاني هاي تيونينگ بي كار ننشستند. و هر چيزي كه براي موتور داخلي و خارجي آن! تصور كنيد در نظر گرفته اند. و عملاً  مي توانيد فولوكس بيتل مورد علاقه خود را سفارش دهيد.

تصور كنيد چه اتفاقي مي افتد كه يك متخصص با مدرك دانشگاهي PHD  از استنفورد بخواهد روي اين اتومبيل بهينه سازيهايي انجام دهد؟ و اينجاست كه انقلابي در دنياي تيونينگ رخ مي دهد. فولوكس واگن بيتل با موتور جت پا به ميدان مي گذارد.

بر روي اين اتومبيل سه در موتور جت يك هلي كوپتر كار گذاشته شده است بدون آنكه موتور اصلي آن را برداشته باشند.

شركت تيونينگ اذعان مي كند كه هدف آنها طراحي اتومبيلي بوده است كه در عين حال كه از موتور جت استفاده مي كند بتواند در خيابانها و جاده هم رفت و آمد كند. صندلي هاي عقب خودرو برداشته شده و موتور جت ساخت جنرال الكتريك به جاي آن نصب شده است. اين موتور براي قرار گرفتن در پشت خورو بسيار بزرگ است بنابراين 150 سانتي متر به طول آن اضافه شده و يك سوراخ در پشت آن ايجاد شده است. البته بايد 2 تا 3 متر هم براي طول شعله در پشت خودرو در نظر گرفت.

موتور جت را نمي توانيد هر وقت دلتان خواست روشن كنيد. فقط زمانيكه در حال حركت هستيد مي توانيد آن را روشن كنيد، علت اين است كه موتور جت آن به قدري قدرت دارد كه اگر در زمان توقف اتومبيل آنرا روشن كنيد مي تواند از پنجره جلوي خودرو به بيرون پرتاب شود.

كمپاني تيونينگ نتوانسته است حداكثر سرعت اتومبيل را بيازمايد چون فولوكس مذكور را در باندي كه طول كافي نداشته است آزمايش كرده و به سرعت نهايي نرسيده است.

فولوكس بيتلي كه جواز رانندگي در خيابانها را كسب كرده است از قدرت موتور جت آن كاسته شده تا در ترافيك روزمره قابل استفاده باشد.

اين فولوكس يك اتومبيل فوق العاده و غير معمول است كه افراد زيادي مي خواهند آنرا امتحان كنند.