بسته های تبلیغاتی ارزان قیمت

 

جواب معماي شماره 1

خالهاي سياه

معما و تست هوش تعداد خالهاي سياه

با توجه به افزايش خالهاي سياه در هر تصوير

با شمارش تعداد خالهاي فوق

از سمت چپ به راست

گزينه جواب مورد نظر ما

D   

  ميباشد.

 اين مقاله اختصاصاً براي ياد بگير دات كام تهيه شده است و استفاده از آن فقط با ذكر نام نويسنده يا مترجم و نام ياد بگير دات كام همراه با لينك آن مجاز  است