تبلیغات در یاد بگیر دات کام

بسته های تبلیغاتی ارزان قیمت

 

پلی بسازید که استحکام داشته باشد!

در این بازی به کمک موس از یک نقطه ساخت پل را شروع می کنید و با توجه به موقعیت و میزان استحکام مورد نیاز باید پل را بسازید البته باید به بودجه خود هم توجه کنید تا مصالح صحیح را انتخاب کنید مثلا جایی که به استحکام بالایی نیاز دارید باید از فولاد استفاده کنید و جایی که استحکام کمتری نیاز است می توانید از طناب استفاده کنید.