تبلیغات در یاد بگیر دات کام

بسته های تبلیغاتی ارزان قیمت

 

آیا این جرجیس است؟

 

در این تصویر دقت کنید آیا باز همان چهره را می بینید؟

خطای دید

 

 

 

 

پاسخ:

 

با کمی دقت متوجه می شوید تصویر اسبی است که در حال مبارزه با یک اژدها است و از دهان اژدها آتش بیرون می آید. اگر دقت کنید پاهای جلویی اسب چمان جرجیس را تشکیل می دهند.