تبلیغات در یاد بگیر دات کام

بسته های تبلیغاتی ارزان قیمت

 

سودوکو

 

 

 باید اعداد 1 تا 9 را به گونه ای قرار دهید که در هر ردیف و خانه هیچ عددی دوبار تکرار نشود. یک خانه را با مداد انتخاب کنید و سپس با استفاده از صفحه کلید عدد صحیح را وارد کنید. با استفاده از Eraser می توانید اعداد را پاک کنید.