فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

  

عملكرد آسپرين چگونه است؟

آيا تا كنون سردرد داشته ايد؟ حتماً براي شما اتفاق افتاده است، اغلب همه ما حتي يكبار تا كنون سردرد داشته ايم و داروهايي را براي بهبود سردردمان استفاده كرده ايم. اين داروها به احتمال زياد از خانواده آسپرين بوده است. همچنين  ممكن است آسپرين يا وابستگانش را براي ناراحتي هاي ديگري مثل التهاب (ورم مفاصل يا بخشهاي ديگر بدن) و تب استفاده كرده باشيد. آيا مي دانيد كه حدود 80 بيليون قرص آسپرين هر ساله براي اين ناراحتي ها و همين طور ناراحتي هاي زياد ديگري خورده مي شود؟ براي مثال ميليونها انسان آسپرين را براي كمك به پيشگيري از حمله هاي قلبي مي خورند! يك دكتر دلايل خوبي داشته كه مي گفته” خوردن دو آسپرين و خوابيدن من تا صبح“! در اين مقاله، دكتر لوك هوفمن اثرات آسپرين را مي شناساند. شما در مورد فوايد زياد آسپرين و همچنين برخي دلايل منع خوردن اين دارو را فرا مي گيريد.شما همچنين مي فهميد كه چرا بايد آن را آسپرين ”داروي شگفت انگيزي كه شگفت انگيز عمل مي كند“ ناميد.

آسپرين چه مي كند؟

آسپرين ناراحتي ها را از طريق توقف سلولها با ساخت پروستاگلاندين ها بهبود مي بخشد.

آيا مي دانيد آنزيم COX-2 چيست؟ COX-2 پروتئيني است كه توسط سلولهاي بدن ساخته مي شود و كارش اين است كه شناورهاي شيميايي را اطراف سلولها مي برد و پروستاگلاندين ها را دگرگون مي كند. COX-2 را در بسياري از بافت هاي معمولي مي توان يافت، اما بيشتر در بافتهايي كه از چند جا صدمه ديده باشند ديده مي شود.

در نتيجه آسپرين به COX-2  مي چسبد و اجازه انجام فعاليت هايش را نمي دهد. آسپرين شبيه قفلي است كه به دوچرخه تان مي زنيد؛ دوچرخه با قفل رويش حركت نخواهد كرد و COX-2 هم با آسپرين چسبيده به آن نمي تواند عمل كند. بنابراين با خوردن آسپرين علت ناراحتي هايي مثل گرفتگي عضلات شكم يا استخوان آسيب ديده انگشت كه باعث درد شده، از بين نمي رود، اما آسپرين كم كننده نشانه هاي دردي است كه در اعصابتان بوجود آمده است.

يك سؤال معمول در مورد آسپرين و داروهاي ديگر است كه ” چگونه آسپرين محلي كه درد مي كند را مي شناسد يا تشخيص مي دهد؟ “ جواب اينكه محل آن را نمي شناسد! زماني كه آسپرين خورده مي شود در معده يا ديگر راههاي گوارشي، روده باريك و غدد بدن هضم مي شود. سپس به جريان خون و بعد به تمام بدن مي رود. با اينكه آسپرين در هر جايي از بدن وجود دارد، اما تنها در جاهايي كه پروستاگلاندين ها توليد شده است يعني همان نواحي آسيب ديده، عمل مي كند.

شما ممكن است بپرسيد ” هر چند ساعت آسپرين بخورم تا اثر آسپرين هاي خورده شده بخوبي حفظ شود؟ “

بدنتان در مورد غالب مواد شيميايي از جمله آسپرين راههايي براي دفع آنها دارد. در اين نمونه، كبد، معده و ديگر اندام هايتان آسپرين را تغيير مي دهد به ... عجيب است! اسيد ساليسيلاك! سپس اين ماده شيميايي به آرامي توسط كبد ريزتر مي شود و همراه مواد شيميايي ديگر روي اسيد ساليسيلاك مي چسبند. همين طور كليه هاتان مي تواند آن را به بيرون از خون برده و از طريق ادرارتان دفع كند. اين مراحل تا دفع آسپرين 4 تا 6 ساعت طول مي كشد. بنابراين شما نياز داريد تا آسپرين ديگري بعد از 6ساعت بخوريد تا اثر آن حفظ شود.

نكته اينكه آسپرين به تمام جريان خون مي رود و بدن پروستاگلاندين ها را به چند دليل نياز دارد.

پروستاگلاندين ها براي معده مفيد هستند چون آنزيم ديگري به نام cox-1 پروستاگلانديني مي سازد كه به نظر مي رسد جدار معده را مطلوب و محكم حفظ مي كند. آسپرين از عملكرد cox-1 جلوگيري مي كند ( آسپرين بطور غير انتخابي از توليد كافي بيشترين پروستاگلاندين ها جلوگيري مي كند.) بنابراين جدار معده نازك شده و شيره گوارشي جدار معده را مي سوزاند. اين محتمل ترين دليلي است كه چرا آسپرين و وابستگانش معده را ناراحت مي كند (همان طور كه هوفمن بيان كرده علي رغم اينكه آسپرين يك نوع اسيد هم هست) .

همچنين cox-2 در چند بافت ديگر مانند مغز وكليه عمل مي كند؛ مقادير معمولي داروي آسپرين احتمالاً بر روي اين نواحي اثر زيادي نمي گذارد.

در محلهاي ديگري مانند خون پروستاگلاندين ها اعمالي را انجام مي دهند كه آسپرين مانع چنين اعمالي نيز مي شود.