فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

  

12نكته براي انتخاب ايستگاه كاري كامپيوتري ارگونوميك  

 

 • يك صندلي خوب به همراه يك تكيه گاه و نشيمنگاه قابل تنظيم انتخاب كنيد.

 • بالاترين سطح مانيتور بايد 5 تا 8 سانتي متر بالاي سطح چشم شما باشد.

 • صفحه نمايش (مانيتور) بدون درخشندگي زياد باشد، در صورت لزوم از عينك مخصوص ضد اشعه استفاده كنيد.

 • فاصله بدن شما تا مانيتوربايد به اندازه طول دست شما باشد.

 • پاهاي شما بايد به راحتي روي زمين يا زير پايي مناسب قرار گيرد.

 • در صورتي كه تايپ مي‌كنيد حتمآ از يك نگه دارنده‌ كاغذ كه هم سطح مانيتور شما باشد استفاده كنيد.

 • مچ شما نبايد در حالت خم باشد و در زمان استفاده از كي برد، موس و ساير وسايل ورودي مچ در امتداد ساعد باشد تا به راحتي از اين وسايل استفاده كنيد.

 • بازوها و آرنجها زماني آرامش دارند كه نزديك بدن باشند.

 • كي‌برد و مانيتور را مركز به مركز با بدن خود قرار دهيد.

 • از ميزي استفاده كنيد كه يك سطح جدا كننده يا نگه دارنده با ارتفاع مناسب و قابل تنظيم براي كي‌برد داشته باشد.

 • نگه دارنده كي‌برد بايد ثابت بوده در صورت كار با كي‌برد نلرزد.

 • در هنگام كار با كامپيوتر مرتباً در زمانهاي كوتاه به خود استراحت داده بلند شويد چند قدم راه برويد و در صورت امكان كمي نرمش كنيد. اين عمل بسيار اهميت دارد.