چگونه از استرس در محل كار خلاص شويم

شايد رها شدن از استرس و فشار كار غير ممكن به نظر برسد اما چند دقيقه رهايي و آرامش مي تواند به خوبي كارايي و احساس لذت و وضعيت سلامتي شما را بهبود ببخشد. مراحل زير را در زمان مواجهه با استرس به كار بگيريد و آز نتايج آن بهرمند شويد.

1- چندين نفس عميق بكشيد اجازه دهيد  قفسه سينه و شكم شما در زمان دم گرفتن انبساط پيدا كنند. و به آرامي هوا را به بيرون برانيد.

2- در شرايط برخورد با ديگران و شرايط بدي كه هنگام كار پيش مي آيند موقعيت را تغيير دهيد مي توانيد از آن محل دور شويد حتي تا محل آب سردكن براي خوردن آب برويد اين مي تواند به شما كمك كند تا فكر خود را روي موضوع متمركز كنيد.

3- بخنديد!  اين روحيه سبب مي شود ديگران شما را به عنوان فردي قوي بشناسند. يكي از جكهاي مورد علاقه خود را بخوانيد يا براي دوستان خود تعريف كنيد.دوستي داشتم كه هر وقت لطيفه زيبايي مي شنيد، آن را يادداشت مي كرد و براي خود دفتري پر از لطيفه هاي ناب فراهم كرده بود. و با آن دفتر نه تنها موجبات شادي خود بلكه ساير دوستان را هم فراهم مي كرد.

4- از يك بازي رها كنندة استرس استفاده كنيد. مي توانيد از حلقه هاي ميني بسكتبال دارت بورد ( پيكان و هدف ) استفاده كنيد. اين عمل اثر فوق العاده اي دارد.

5- چشمهاي خود را ببنديد و به يك موسيقي آرام كه مورد علاقه شماست گوش دهيد.

6- خود را در يك تعطيلات زيبا در گذشته ها يا حتي در آينده تصور كنيد يا يكي از موفقيتهاي بزرگ خود را به خاطر بياوريد.

7- با همكاران خود محيطي سرگرم كننده بوجود آوريد اين به شما كمك مي كند تا فشارها را تحمل كرده و هر روز صبح با علاقه بيشتري سر كار برويد.

 

نكته

سعي كنيد در مورد ديگران با ديد مثبت قضاوت كنيد و دنبال چيزي بگرديد كه محيط كارتان را دلپذير تر كند.