راه خود را از ميان دگرگوني بيابيد.

نسخه صوتی

روانشناسان كشف كرده اند كه انسانها ذاتاً  دگرگوني و تازگي را دوست دارند. اما هنوز بسياري از ما سعي مي كنيم خود را در لنگرگاه امني كه اكنون هستم بمانيم تا اينكه دل به امواج روزگار بسپاريم. همه ما فكر مي كنيم اگر در دنياي شناخته شده ها بمانيم امنيت و آسايش وحتي شادي بيشتري داريم.

اما بدانيد كه هيچ چيز نمي تواند از قدرت باور و ايمان با ارزش تر باشد. خودداري از دگرگوني و پيشرفت براي انسان بسيار مخاطره آميز است. بله روبرو شدن با ناشناخته ها به نظر ترسناك مي رسد. و همين حركت از مسير عادي و معمول هميشگي به يك راه جديد گيج كننده هم هست. ولي همين جاي عجيب و ترسناك جايي است كه موقعيت ها و پيشرفت وجود دارد.

يكي از بزرگترين وظايف رهبري (رهبري ربطي به موقعيت شما ندارد بلكه به راهي كه هر روز در آن گام مي نهيد مربوط است.) برخورد با دگرگوني هاست. و هر گاه زمان تغييرات فرا رسد يك رهبر واقعي تبديل به يك استاد مي شود. آنها روشنفكر هستند آنها به فرصت هاي جديد اهميت مي دهند و آنها را پيگيري مي كنند. آنها از همه چيز مي پرسند و بهترين راه را پيدا مي كنند.

بنابراين وقتي كه با دگرگوني ها مواجه مي شويد هنگام آموختن است نه هنگام فرار!

در اين مقاله چند نكته از طرف «ياد بگير دات كام» براي پيدا كردن راه در هنگام دگرگوني خدمتتان ارائه مي شود:

1ــ به شدت مطالعه كنيد ــ شايد با ارزش ترين چيزي كه هر پدري براي فرزندش به يادگار مي گذارد كتابخانه اش باشد. كافيست در هر كتاب يك انديشه يا طرز فكر براي ارتقاء سطح زندگي بيابيد. احتمالاً كسي قبلاً در شرايطي كه شما اكنون داريد بوده است يا مسئله اي كه شما اكنون با آن دست به گريبان هستيد قبلاً كسي آنرا حل كرده باشد. پس عاقل باشيد و از تجربيات ديگران استفاده كنيد.

2ــ روزنامه ــ براي اينكه بتوانيد درك درستي از زندگي خود داشته باشيد، احتياج به يك بازتاب مناسب داريد. و براي اين منظور هيچ چيز بهتر از اين نيست كه يك تكه كاغذ برداريد و افكار خود را بنويسيد.

3ــ گفتگو ــ هيچ چيز مانند يك گفتگوي با ارزش مرا تهييج نمي كند. يك برنامه گفتگو با افرادي كه شما را مجذوب مي كنند و حتي با افرادي كه باعث دلسردي شما مي شوند بچينيد. يك گفتگوي محترمانه با افرادي كه با شما موافق نيستند سبب مي شود از آنها چيزهاي جديد بياموزيد.

از پنجره اي كه ما با آن به دنيا مي نگريم گاه شيشه هايش گرد و غبار مي گيرد. در اين هنگام بهتر است گاهي از ديد ديگران به جهان نگاه كنيم آنوقت است كه متوجه اين گرد و غبار مزاحم مي شويم. و آن را مي زداييم.

4ــ كمي ماجراجويي كنيد ــ غذاهاي جديد را انتخاب كنيد، به يك موزه برويد، به محل كار دوستان خود برويد، به طبيعت برويد و مقداري از وقت خود را آنجا بگذرانيد. و كارهايي از اين قبيل انجام دهيد اين به شما كمك مي كند خلاق تر باشيد. ماجراجويي به شما كمك مي كند دنيا را از دريچه اي جديد ببينيد. و بعضي مواقع به همين سادگي يك فكر عالي به نظرتان مي رسد.

5ــ گوش دهيد ــ امروزه كتابها، مقالات و برنامه هاي آموزشي در زمينه موفقيت به فراواني در بازار يافت مي شوند اگر در اتوبوس يا اتومبيل وقت زيادي مي گذرانيد از اين برنامه ها استفاده كنيد و زماني را كه قبلاً در راه تلف مي شد تبديل به يك دانشگاه كنيد.

آنكه سريعتر مي آموزد برنده است. هيچ چيز مانند آموختن نمي تواند به شما در دگرگوني و ايجاد تغيير كمك نمي كند.