نسخه صوتی

شغل خود را با زيركي و آرامش عوض كنيد.

براي بسياري افراد پيش مي آيد كه چون شغل دائم و معتبري ندارند مجبورند هر از چند گاهي تغيير شغل دهند و از شركت يا اداره فعلي خود استعفا دهند و به كار جديد مشغول شوند. اما اين فرايند معمولاً با استرس و نگراني همراه است چون از طرفي هنوز از وضعيت محل كار جديد خود اطلاعي نداريد و اصلاً نمي دانيد كه اين كار قطعي است و از طرفي با استعفاي شما احتمالاً‌ مخالفتهايي خواهد شد.

شغل خود را با زيركي و آرامش عوض كنيد.

لذا بر آن شديم تا در اين مقاله از سري مقالات آموزش حرفه اي ياد بگير دات كام راههايي براي تغيير شغل موفق و با فشار رواني كمتر ارائه كنيم:

ــ هيچگاه كلمه استعفا يا كنارگيري را به وضوح اعلام نكنيد. مگر اينكه موقعيت كاري جديد را در دست داشته باشيد. و از بدست آوردن آن مطمئن باشيد. چون اگر نتوانيد شغل جديد را بدست آوريد، در نظر صاحب كار خود موقعيت قبلي را نخواهيد داشت. حتي اگر او به شما اجازه دهد سر كار قبلي بمانيد در مورد وفاداري شما به سازمان خود مشكوك خواهد بود. چون اگر قبلاً به دنبال كار جديدي رفته ايد چه دليلي وجود دارد در آينده اين كار را نكنيد. حتي بعضي از كارفرمايان از اينكه كارمند آنها اعلام مي كند مي خواهد شغلي جديدي پيدا كند عصباني مي شوند. و گاه اين حرف ها را به خود مي گيرند.

ــ هيچگاه در هنگام عصبانيت تهديد به استعفا نكنيد.

بسيار پيش آمده كه كارمندي در هنگام عصبانيت اقدام به استعفا (گاه شفاهي) كرده و كارفرما همان جا استعفاي او را قبول كرده است. ولي هدف واقعي كارمند استعفا نبوده است اما ديگر كار از كار گذشته.

ــ هيچگاه به كسي كه قرار است شما را استخدام كند نگوييد كه از كار خود استعفا داده ايد تا اينكه قرارداد جديد را ببنديد. چون ديگر نمي توانيد از موضع قدرت براي حقوق و مزاياي خود چانه بزنيد. چون كارفرماي آينده شما مي خواهد مزاياي بهتر از آنچه اكنون داريد ارائه كند تا شغل قبلي خود را رها كنيد. ولي اگر خيلي زود استعفا داده باشيد ديگر دليلي ندارد آنها براي بدست آوردن شما تلاش كنند.

ــ شغل جديد را از همكاران سابق مخفي نگه داريد. حتي اگر فكر مي كنيد مي توانيد به آنها اعتماد كنيد به همكاران خود چيزي نگوييد. انسانها ذاتاً تمايل دارند اخبار جالب را به ديگران برسانند. حتي اگر در اين مورد صحبتي نكنند رفتارها و حركاتي از آنها سر مي زند كه احتمالاً ر ئيس شما متوجه اين موقعيت خواهد شد.

ــ تمركز خود را بر روي شغل فعلي از دست ندهيد. اين كار بسيار مشكل است چون در فكر خود اين كار را ترك كرده ايد. سعي كنيد اين دو را از يكديگر جدا كنيد. بنابراين وقتي سر كار هستيد سخت كار كنيد فكر كنيد مي خواهيد براي خداحافظي هديه اي به اطرافيان بدهيد يا اگر از آنها ناراحت هستيد با اين روش حسرت رفتن شما در دل آنها خواهد ماند. در غير اين صورت احتمالاً حداقل مشكل شما كم شدن مزايا خواهد بود.

ــ در زمان مناسب كه استعفاي خود را اعلام كرديد ديگر صبر نكنيد و روي شعله هايي كه روشن كرده ايد نايستيد. زمانيكه كار قبلي را ترك مي كنيد صحبت هاي تند و تنه آميز نكنيد چو ديگر وقت اين حرفها گذشته است. كافيست بگوييد شغلي كه جوابگوي نيازهاي شماست يا فرصت پيشرفت بيشتري دارد انتخاب كرده ايد.

ــ در مورد مزاياي شغل جديد بحث نكنيد. با به رخ كشيدن مزايا و افزايش دستمزد خود باعث منحرف شدن صاحب كار فعلي خود از نگه داشتن شما مي شويد. شايد او شرايط بهتري را براي شما در نظر گرفته است.

ــ مراحل لازم را براي آشنايي و مطالعه مدارك مربوط به شغل جديد طي كنيد. شايد براي شروع بايد زبان خارجه خود را تقويت كنيد، يا با بعضي از استانداردهاي جديد آشنا شويد اگر لازم است اين كارها را انجام دهيد و روي پروژه هاي كه قرار است كار كنيد مطالعه كنيد. آنگاه كارفرماي جديد با ديد ديگري به شما نگاه خواهد كرد.

ترجمه: علی یزدی مقدم