متفاوت باشيد

در نزديكي محلي كه من زندگي مي كنم دانشگاهي وجود دارد كه تعدادي زيادي دانشجو در آنجا تحصيل مي كنند. بعضي مواقع كه آنها را مي بينم تشابه ميان آنها مرا شگفت زده مي كند. رنگ لباس هاي آنها واقعاً محدود است به ندرت مي توان در ميان آنها شخصي با لباس رنگ روشن ديد. اكثر آنها كيف هاي مشابهي دارند. شايد بگوييد نياز آنها مشابه است و اين سبب تشابه حاصل باشد ولي در حقيقت اين گونه نيست، بلكه اين يك مثال روشن از اثر اجتماع بر شخص است. آنها سعي مي كنند راهي را طي كنند كه همه مي روند. چون در اين راه احساس آرامش بيشتري مي كنند و ترس روبرو شدن با يك راه جديد را ندارند و البته لذت قدم گذاشتن در آن را هم نمي چشند. جامعه ما را به سمت يك الگوي خاص مي برد و به طور ناخودآگاه وادار مي كند از آن تبعيت كنيم.

هر چند موفقيت و منحصر به فرد بودن نصيب كساني شده است كه با خلاقيت و يگانگي و توانايي  از عامه مردم متفاوت بوده اند.

يك مثال از اين گونه افراد كه به تازگي به جمع افراد موفق پيوسته است آلكس 21 ساله است او مي خواست دانشگاه را آغاز كند. متوجه شد وقتي كه دانشجويان دانشگاه را تمام مي كنند. مقدار زيادي به دانشگاه بدهكار هستند كه بايد بازپرداخت كنند. او تصميم گرفت بودجه  كافي براي دانشگاه فراهم كند. تا در پايان تحصيل دچار مشكل نشود. او يك سايت اينترنتي ساخت تا از قدرت اينترنت استفاده كند. وب سايت او

Million dollar home page

نام داشت. براي اينكه شخصي روي وب سايت او تبليغات قرار مي داد بايد 1 دلار بر پيكسل مي پرداخت و حداقل اندازه تصوير تبليغاتي 10*10 پيكسل بود كه 100 دلار قيمت داشت او يك ميليون پيكسل براي فروختن در اختيار داشت بنابراين اگر همه آنرا مي فروخت مي توانست 1 ميليون دلار نا قابل بدست بياورد.

از ديدگاه كارشناسانه اين يك نظريه احمقانه بود كه تا آن زمان هيچ كس چنين كاري نكرده بود. يا حداقل به اين شيوه انجام نداده بود. چرا بايد شخصي يك گرافيك تبليغاتي كوچك را در كنار هزاران تصوير ديگر قرار دهد تا شايد كسي آنرا پيدا كرده بر روي آن كليك كند. اگر او با افراد خبره در زمينه در زمينه اينترنت مشورت مي كرد آنها او را مايوس مي كردند و مي گفتند خود را به دردسر نيندازد و وقت خود را تلف نكند. اما آلكس اين كار را كرد و كارش به شدت گرفت به طوريكه از سرتاسر دنيا مشتري داشت بعد از مدت كوتاهي آلكس بيش از نيم ميليون پيكسل فروخت. بله او بيش از نيم ميليون دلار بدست آورده بود.

چه چيزي باعث شد او نسبت به عامه مردم برجسته و متفاوت باشد و موفقيت را لمس كند. چه صفاتي افراد را تبديل به رهبران مبتكر مي كند؟

اينها مواردي هستند كه افرادي مانند آلكس انجام مي دهند شما هم سعي كنيد آنها را رعايت كنيد متوچه مي شويد زندگي براي شما رنگ ديگري مي گيرد.

  • جرات دنبال كردن بصيرت و آنچه قلبتان به شما مي گويد.

  • اطمينان و اعتماد به نفس تا به آنچه اعتقاد داريد عمل كنيد.

  • به آنچه ديگران براي شما تجويز مي كنند اهميت ندهيد.

  • خلاقيت

  • داشتن اراده قوي براي اينكه اولين نفر باشيد و خطر كنيد.

  • تصميم بگيريد و ايده خود را دنبال كنيد.

 

 

موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن موفقيت ابتكار خلاقيت متفاوت بودن