از عادتهاي خود به عنوان محرك استفاده كنيم

مغز ما عادتها را دوست دارد. هر گاه ذهن شما به كاري عادت كرد چه خوب چه بد نمي خواهد آن را ترك كند و دوست دارد به انجام آن ادامه دهد. و اين موقعيت خوبي براي شماست تا از آن براي جلو بردن اهداف خود استفاده كنيد.

« به خاطر دارم كه در زمان كودكي پدرم ما را مجبور مي كرد تا ظرفهاي مسي را تميز و براق كنيم آن روزها من و خواهر و برادر هايم هر كاري مي كرديم تا از زير كار شانه خالي كنيم ولي پيروز ميدان هميشه پدرم بود.

چند سال بعد در دانشگاه، من و هم اتاقي هايم هر كدام صاحب يكي از همان ظرف هاي مسي شديم. در آن زمان تميز ترين ظرف مال من بود و هميشه بهترين راه تميز كردن را به ديگران مي گفتم. چون عادت داشتم ظرف هاي مسي را تميز و براق ببينم.

در حقيقت من از تميز كردن آنها به اين روش لذت مي بردم. بخاطر مي آورم چگونه براي انجام اين كار در برابر پدرم مقاومت مي كردم. اما اكنون اين تبديل به يك عادت شده بود. و من به هيچ روش ديگري نمي خواستم آن را انجام دهم. علاقه من با ايجاد عادت تغيير كرده بود.»

اين داستان كه از دوستي نقل شده است، طبيعت ذهن را نشان مي دهد. يعني مغز ما به كارهاي روزمره كه بر اساس يك روال خاص انجام مي شود علاقه مند است. اگر شما عادات مثبت در خود ايجاد كنيد. در آينده نخواهيد خواست آنها را عوض كنيد. عادات مثبت كه منجر به موفقيت مي شوند به همان سادگي عادات بد بوجود مي آيند.

اينها كارهايي است كه من در مدرسه از آنها متنفر بودم ولي اكنون عاشق آنها هستم.

  • خواندن
  • نوشتن
  • آموختن
  • كار با كامپيوتر
  • سخت كار كردن
  • خوردن غذاهاي خام و سبزيجات
  • سخنراني

اكنون من از سخت كار كردن لذت مي برم. قبلاً در حدود 9 سال پيش از كار زياد متنفر بودم ولي اين عادت را همان زمان در خود ايجاد كردم و اكنون منفعتهاي بسياري از آن حاصل شده است.  كه حاضر به ترك اين  عادت نيستم. اگر شما يك كار خوب را حداقل براي يك هفته مرتب انجام دهيد، يك شانس بزرگ داريد. تا آنرا تبديل به يك عادت براي كل عمر خود بكنيد. اگر اين كار را براي يك ماه يا بيشتر انجام دهيد. آنگاه مي توانيدآن عادت را براي هميشه نگه داريد. بدون اينكه كوشش زيادي كرده باشيد.

شگرد نشستن روي صندلي

اين شگرد ساده به شمات كمك مي كند. زمانيكه حوصله كار كردن نداريد، با قدرت بيشتر به كار خود ادامه دهيد. تصميم بگيريد هيچ كاري نكنيد و به مدت نيم ساعت روي يك صندلي پشت ميز كار خود بنشينيد. به خود اجازه انتخاب بدهيد. اكنون دو انتخاب داريد. اول هيچ كاري نكنيد انتخاب دوم انجام كار است ولي به ياد ادشته باشيد حق انتخاب با شماست.

چند شب پيش من از اين شگرد براي نوشتن اين مقاله بجاي تماشاي تلوزيون استفاده كردم. نوشتن مقاله براي ياد بگير دات كام بعد از 2 ساعت تمام شد. شب بعد از همين روش براي براي ويرايش آن استفاده كردم. اما قبل از شروع به كار اصلاً تمايلي به انجام آن نداشتم.

به خاطر داشته باشيد مغز شما كارهاي روتين را كه تبديل به عادت شده است دوست دارد. شما مي توانيد از اين قابليت بهترين استفاده ها را براي رسيدن به موفقيت بكنيد. پس شروع كنيد همه آن كارهايي را كه براي موفقيت لازم است و شما به انجام آن تمايلي نداريد انجام دهيد تا تبديل به يك عادت شود. همچنين مي توانيد از شگرد ساده نشستن بر روي صندلي استفاده كنيد.