چرا بايد هدف داشته باشيم؟

احتمالاً تاكنون درباره ضرورت وجود هدف و تأثير آن در زندگي روزمره بسيار شنيده ايد، اما اين موضوع براي من آنقدر هيجان انگيز است كه نمي خواهيم از آن صرفنظر كنم.

در سال 1950 ميلادي روي عده اي از دانشجويان كه به تازگي فارغ التحصيل شده بودند مطالعاتي انجام شد. ابتدا بين آنها تعدادي برگ سوال توزيع شد. سپس از آنها خواسته شد اگر براي آينده خود هدفي دارند در برگه سوالات خود پاسخ بلي بدهند و اگر آن هدف اكنون واضح و مشخص است آن را بنويسند. و جالب اينكه فقط 3 درصد از اين افراد هدف خود را مشخص كرده بودند. خوب اين پايان كار نبود اين افراد در زندگي آينده و موفقيت هاي شغلي مورد بررسي قرار گرفتند. به نظر شما نتيجه اين بررسي ها چگونه بود؟

سالها بعد وقتي نتايج جمع آوري مقايسه شد محققان دريافتند كه آن 3 درصدي كه اهداف خود را نوشته بودند نه تنها بيشتر از آنچه را مي خواستند بدست آورده بودند بلكه ارزش دارايي هاي آنان تقريباً به اندازه آن كل 97 درصد باقي مانده بود!

فكر مي كنم نتيجه گيري براي شما بسيار ساده است و ديگر احتياجي نيست درباره تاثير شفافيت هدف در زندگي صحبت كنيم. ولي احتمالا شما هم مي خواهيد صحت اين مطالعات را بررسي كنيد پس چرا امتحان نمي كنيد. چرا معطل هستيد! دوستان عزيز شما هم اهداف خود را بنويسيد. مي توانيد از يك دفترچه يادداشت براي نوشتن اهداف خود استفاده كنيد. و اولين هدف يا اهدافي را كه قرار است به آن برسيد را روي يك تكه كاغذ بنويسيد و آنرا جايي قرار دهيد كه در ديد شما باشد.

اما چرا بايد اهداف را مشخص كرد؟ جواب ساده است چون شما را روي مقصد متمركز نگه مي دارد. و هر گاه كه سر  يك دو راهي قرار بگيريد از قبل تصميم خود را گرفته ايد چون شما از خود مي پرسيد كدام راه براي رسيدن به هدف مناسب تر است؟ اين دوراهي ها هر روز هر هفته و هر ماه در برابر ما سبز مي شوند و اگر راه ما مشخص نباشد، سبب افزايش فشار و تنش و در نهايت خستگي مي شوند. هر چند ممكن است در راه رسيدن به هدف مجبور باشيد از بسياري موقعيت ها صرفنظر كنيد. و اين هم سبب افزايش استرس شود. بنابراين بايد در انتخاب هدف و تعيين زمان رسيدن به آن بيشتر دقت كنيد و تا حد امكان براي مشكلات پيش بيني نشده تدابيري پيش بيني كنيد. اين تدابير مانند لاستيك زاپاس ماشين است اگر براي چهار چرخ خود يك زاپاس داشته باشيد عاقلانه است و براي هر چرخ يك چرخ زاپاس يعني سنگين شدن اتومبيل زندگي بنابراين استفاده از چنين تدابيري در حد تعادل از فشار و استرسي كه به شما وارد مي شود مي كاهد.

 نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه در ترسيم اهداف بايد مطمئن شويد واقعاً آنها را مي خواهيد چون اگر اين گونه باشد در پستي بلندي هاي راه به جاي دچار شدن به دلهره و استرس، وارد عمل مي شويد و براي آن مي جنگيد.

خوب هدف يا اهداف شما چيست؟ آن را بنويسيد. همين حالا!

ترجمه: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط: