شادي باعث موفقيت مي شود

آيا مردم موفقي كه همواره محزون و غمگين اند ديده ايد؟ شايد بسيار فكر كنيد و موردي بخاطر نياوريد. گارديان انليميتت در مقاله اي دستورالعملي داده است به اين قرار: «اگر  شاد باشيد قطعاً در زندگي پيش خواهيد افتاد.» اين دستور العمل نشان مي دهد كه مردم شاد دوست دارند كه تجارب جديد را امتحان كنند. و همواره بدنبال رقابت با ديگران هستند. و اين اقدام آنها منجر به موفقيت آنها در حرفه، سلامتي و روابط اجتماعي مي شود.

كاملاً منطقي است زيرا تمايل به امتحان تجارب جديد، روشي براي بيان قدرت ابتكار و خلاقيت است، و مردم خلاق تمايل دارند كه در حل مسايل و سؤالات مشكل موفق باشند. بنابراين اگر چنين افرادي با سؤالات مشكل درگير باشند موفق تر خواهند بود.

همچنين توجه داشته باشيد كه شادي مي تواند منجر به بالا رفتن قدرت سيستم ايمني بدن شود و بنابراين افراد شادتر سالم تر خواهند بود. فوايد شادي بهترين شرايط را براي افزايش افكار و احساسات مثبت فراهم مي كند. اگر چه شادي بايستي سنجيده و منطقي باشد، پروف ليوبميرسكي (كسي كه تحقيقاتش در رسانه هاي روانشناسي امروزي منتشر مي شود.) بيان كرده است ...” تجربه ما ثابت كرده است كه بهتر است مردم غمگين در زندگي شان با انجام كارهايي كه باعث شادي شان حتي به طور موقتي مي شود تكرار احساسات مثبت را امتحان كنند.“

اما هشداري وجود دارد كه عوامل شادي ساز نبايد خطرناك باشد، مانند رانندگي سريع يا مواد مخدر،مثل بعضي شكلاتها و قرصها.

تقويت روحيه و شاد بودن مي تواند چند فايده داشته باشد ” انسانهاي شاد دوست داشتني تر و اجتماعي ترند. بهتر بر استرس غلبه مي كنند و شانس بيشتري براي سلامتي و طول عمر بيشتردارند و....“