چگونه خود را براي يك زندگي بهتر آماده كنيد.

داشتن يك زندگي خوب يك هدف بزرگ است.اما بايد خود را براي حقايق حاضر كنيد. بسياري از مردم مي خواهند زندگي خود را ارتقاء دهند ولي آنها نمي دانند كه اين دگرگوني يك سفر ساده نخواهد بود.

آيا تاكنون توجه كرده ايد كه درست زمانيكه كارهايي براي بهبود اوضاع زندگي خود انجام مي دهيد انواع تضادها و مشكلات خودنمايي مي كنند؟ اما نگران نباشيد، شما كار اشتباهي نكرده ايد. دليل اين امر اين است كه شما تغييراتي در زندگي خود خلق مي كنيد.

يادم هست كه بزرگي مي گفت هر تغييري براي بهتر شدن همراه با اشكالات و ناراحتي است. و به اين دليل است كه بيشتر افراد از بهبود وضعيت خود پشيمان مي شوند. آنها مشكلات و ناآرامي هاي مربوط به تغيير را دوست ندارند. بنابراين از خير آن مي گذرند و ترجيح مي دهند به همان روشي كه راحتترند زندگي كنند، تا اينكه با نا ملايمات روبرو شوند.

كمي فكر كنيد اگر ارتقاء سطح زندگي فقط به سادگي خواستن آن بود آنگاه هركسي يك زندگي فوق العاده مي داشت. بيشتر افراد مايل به ايجاد تغييرات و تنظيمات لازم در زندگي خود نيستند. آنها فكر مي كنند با همين روش بدون هيچ تغييري مي توانند زندگي بهتري بسازند. ولي در عمل حقيقت غير از اين است.

شما بدنيا آمده ايد تا زندگي اي بهتر از آنچه اكنون داريد داشته باشيد، حتي اگر احساس مي كنيد از شرايط فعلي راضي هستيد. بايد بخواهيد كه تغيير كنيد و رشد كنيد به طوريكه بتوانيد بهتر زندگي كردن را بياموزيد و از زندگي خود با تمام قابليتهاي آن استفاده كنيد. آن موقع است كه از توانايي خود لذت مي بريد.

انعطاف پذير باشيد.

دگرگوني و تغيير زمان مي برد بخصوص زمانيكه مي خواهيد عادتهايي را كه مدت طولاني داشته ايد تغيير دهيد. اين حرفها براي دلسرد كردن شما نيست، بلكه براي يادآوري چيزهايي است كه خود بهتر مي دانيد. ما انسان ها تمايل به فراموش كردن اين رفتارهاي ساده داريم و منتظر يك راه بدون مانع و يك نتيجه فوري هستيم. ولي اين انتظارات غير واقعي به نااميدي منجر مي شود. زمانيكه شكستها اتفاق مي افتند گويي بايد اتفاق مي افتادند، تا  بفهميم كه عامل خطا و شكست نيستيم بلكه به سادگي قسمتي از يك فرآيند هستيم.