برای مشاهد مطلب لطفا روی این لینک کلیک کنید.

شش مهارت مهم مديريتي براي رهبري موفق

 

از نشانه هاي يك رهبر خوب فراهم كردن انگيزه قوي و دائم براي تيم خود است تا به كيفيت و محصول برتر دست يابد. يك رهبر خوب هميشه بدنبال راههايي براي ارتقائ محصول و استانداردهاست. در اين مقاله شش مهارت كاري كه مي توانيد آنها را تقويت كنيد ذكر شده است كه با استفاده از آنها مي توانيد كيفيت كار تيمي را بهبود بخشيد.

 

1- بازديد و مشاهده

 اين يك جنبه مهم كار است كه اغلب به علت وقت كم و برنامه هاي مختلف كاري ناديده گرفته مي شود. بازديد از محيط كار بايد در برنامه روزانه شما جاي خود را باز كند. مشاهده نحوه كار كارمندان و جريان كار براي ايجاد تغييراتي كه منجر به ارتقائ محصول مي شوند‏‏، يك كار اساسي است. و همچنين براي داشتن اعتبار به عنوان رهبر يك تيم، رهبر بايد ديده شود و شناخته شود و از هر چه در محل كار مي گذرد با خبر باشد يا به اصطلاح نسبت به محل كار Up to date شود.

 

2- آگاهي مداوم از كارايي كارمندان

مدير بايد وضعيت كارايي كارمندان را بوسيله راههايي كه براي دو طرف  ( كارمند و مدير ) پذيرفته و تعيين شده است، مشخص كند. سياستها و روش ها بايد شفاف باشند. همايش ها بايد مرتباً و نه فقط زمانيكه مشكلي پيش مي آيد، برگذار شوند. به ارزيابي ها نبايد به چشم يك كار فرماليته يا كاغذ بازي كه بايد انجام شود نگريست. به صورت شخصي يا گروهي بايد با كارمندان گفتگو كرد. البته در همان حال بايد از آنها انتظار پيشرفت حرفه اي داشت. بايد تشويق مداوم و يك الگوي مشخص و شفاف (براي يك هدف مشخص)  براي اشخاص و براي كل گروه وجود داشته باشد.

 

3- اجراي برنامه هاي پيشرفت شغلي

يك رهبر خوب ضعفها را شناسايي مي كند و استراتژي توسعه و آموزشهاي لازم را فراهم مي كند تا ضعفهاي مهارتي را به يك قدرت در تيم تبديل كند.

 

4- اثبات تخصص و دانش

رهبري خوب از دانش بالا و تجربه ناشي مي شود كه در نهايت اثر آن را مي توان در محصول و پروسه توليد ديد. اگر رهبر دانش و تخصص لازم را در يك رشته از قسمتهاي تحت كنترل خود نداشته باشد آنگاه بايد به طور منظم با افراد متخصص در آن رشته مشورت كند. اين كار براي پيدا كردن يك شناخت دقيق و سرتاسري لازم است.

 

5- گرفتن تصميم درست

رهبر خوب با توانايي صحيح تصميم گرفتن  توصيف مي شود. يك رهبر همه عوامل مختلف را قبل از گرفتن تصميم در نظر مي گيرد و البته اين باعث نمي شود شجاعت و قاطعيت خود را از دست بدهد. يك تصميم شفاف سبب خلق اطمينان و عزت مدير مي شود.

 

6- توانايي اداره كردن و ارزيابي پژوهش

براي موفقيت در هر حرفه اي بازبيني مداوم و پژوهش ضروري است. يك مدير خوب اكنون كه در حال مديريت است براي اطمينان از ادامه موفقيت و كيفيت محصول بايد توانايي ديدن آينده را داشته باشد. راه اندازي پژوهش و ارزيابي آن يك كار ضروري براي تصميم گيري و آماده شدن براي آينده است.

رهبري خوب هميشه يك عمل كنشي است تا واكنشي. با افزايش توانايي خود در اين شش مهارت از يك مدير خوب به سمت تبديل شدن به يك مدير بزرگ گام بر مي داريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران آموزش مديريت نكاتي براي مديريت موفق افزايش بهره وري و راندمان براي مدير  و مديران