نسخه صوتی

چگونه به عنوان يك حرفه اي بگوييم نه. 

روزي يكي از دوستان كه مدير يك شركت بزرگ بود به من گفت: «سؤالي كه هميشه ذهن مرا به خود مشغول مي كرد اين بود كه چطور مي توانم يك خواسته غير قابل قبول را رد كنم بدون اينكه طرف مقابلم را برنجانم و در عين حال همانجا بحث و جدل را تمام كنم؟» البته اين سؤال با ارزشي است چون نشان مي داد كه او به عنوان يك مدير مي خواهد با ديگران خوب رفتار كند. لذا اين سوال كه مدتي ذهن مرا به خود مشغول كرده بود باعث نوشتن اين مقاله در وبسایت ياد بگير دات كام شد.

نه گفتن

 آيا تاكنون براي شما پيش آمده است كه شخصي به شما بگويد اين آخرين پيشنهاد من است يا آن را قبول كن يا برو پي كارت و شما با اينكه پيشنهاد خوبي بوده آنرا رها كرده ايد؟

علت آن است كه هيچ كس نمي خواهد با او بد برخورد شود. بگذاريد كمي بيشتر اين مسئله را ريز كنيم. ضمير ناخودآگاه انسان تصميم هاي احساسي و هيجاني را بيرون مي كشد و در اولويت انتخاب او قرار مي دهد. بنابراين افراد در تصميم گيري قبل از اينكه منافع خود را در نظر بگيرند احساسات خود را در نظر مي گيرند. و گاه آن چيزي را انتخاب مي كنند كه ممكن است به ضرر آنها باشد و حتي اگر كسي را كه تحت فشار قرار مي دهيد مجبور به اطاعت از شما باشد با برخورد بد شما در آينده به گونه عمل خواهد كرد که كار را براي شما مشكل كند و عملاً شما ناخواسته او را در موقعيت خرابكاري يا كارشكني قرار داده ايد.

ما مي توانيم بسيار خوشايند و پسنديده تقاضايي را كه مورد قبول نيست رد كنيم. در حاليكه به طرف مقابل فرصت مي دهيم وجهه و شخصيت خود را حفظ كند و بداند كه مي تواند پيشنهادي بهتر ارائه كند.

به اين مثال توجه كنيد:

فروشنده: بهاي اين كالا مي شود بيست ميليون تومان و بعد از 2 هفته بدست شما خواهد رسيد. شما: متشكرم. متأسفانه با توجه به قيمت و زمان زياد تحويل كالا نمي توانم خريد را تأييد كنم. از لطف شما ممنونم.

شما با ادب و احترام به طرف مقابل جواب منفي داده ايد، بدون اينكه احساسات ديگران را تحريك كرده باشيد. ولي بياد داشته باشيد فروشنده ها تمايل زيادي به ايجاد رابطه حرفه اي با شما دارند.

حال سكوت كنيد و منتظر بمانيد تا فروشنده با قيمت و شرايط بهتر برگردد و اين بار پيشنهاد جديد را بررسي كنيد.

اگر طرف فروشنده شرايط جديدي ارائه نكرد اين بار شما از او بخواهيد شرايط بهتري كه در توان خريد شما باشد ارائه كند. اگر جايي براي ارائه شرايط بهتر خريد وجود داشته باشد، احتمالاً از آن بهره مند خواهيد شد. البته هيچ ضمانتي وجد ندارد.

حال اگر شما با بي تفاوتي به او پاسخ نه مي داديد از راضي كردن شما يا ارائه شرايط بهتر منصرف مي شد.

بنابراين سعي كنيد اگر مي خواهيد به كسي پاسخ منفي دهيد به زيبايي اين كار را انجام دهيد تا از تبعات آن در امان و از منافع آن بهره مند شويد.

نویسنده: علی یزدی مقدم