تبليغات

       

  

چگونه سخنراني كنيم

 

1- اطلاعات پايه را درباره كل سخنراني خود بدست آوريد

حقايق و تجارب را به صورت شفاف و دقيق براي مخاطبان خود توضيح دهيد.

 

2- سرفصل ها را شفاف سازي كنيد

سعي نكنيد مانند كسي كه متني را ازبر كرده به سرعت و بدون توضيح كافي سرفصل ها را بخوانيد و از موضوع بگذريد

سعي كنيد درباره هر نكته و موضوعي جزئيات را بيان كنيد و شنونده را با خود به عمق مطلب ببريد

مفهوم آنچه درباره آن صحبت مي كند با تركيبي متناسب از مثال ها و توضيحات بهتر نمايان مي شود. البته براي اين منظور بايد به اندازه كافي مطالعه كنيد.

 

3- اطلاعات را غالب بندي كنيد

قبل از صحبت درباره هر موضوعي مقدمه اي بيان كنيد تا ذهن شنونده را آماده كنيد.

پس از آن كه درباره موضوع صحبت هاي شما تمام شد يك خلاصه از كل مطالب مربوطه به آن را ارائه دهيد.

 

4- از موضوعي به موضوع ديگر به صورت سازمان دهي شده پيش برويد

 

5-از ابزارهاي بصري مانند تخته سياه، اسلايدها، كامپيوتر، تصاوير و ... استفاده كنيد تا بتوانيد نكات مهم را ليست كنيد.

 

6- از تخته سياه يا ابزارهاي مشابه استفاده كنيد.

 تا مطالب شما شفاف تر عرضه شود و يادداشت برداري از آنها ساده تر باشد. اگر مطلبي را مي نويسيد بايد به اندازه كافي بزرگ باشد و همينطور واضح و اگر لازم است از رنگ هاي مختلف استفاده كنيد.

اگر قرار است نموداري پيچيده بكشيد بهتر است آن را مرحله به مرحله بكشيد و توضيح دهيد تا اينكه يك دفعه مخاطبان خود را با نموداري پيچيده گيج كنيد.

 

7- سوالات خود را به شايستگي پاسخ دهيد

سوالاتي را كه ممكن است پرسيده شود پيش بيني كنيد و براي آنها پاسخ مناسب و درخور را آماده كنيد.

سوالات بي جا را با طفره رفتن كنار بگذاريد. يا مي توانيد از انها بخواهيد اگر در ادامه ارائه مطلب متوجه پاسخ خود نشدند بعد از اتمام سخنراني پيش شما بيايند و پاسخ خود را دريافت كنند.

طوري صحبت نكنيد كه به مخاطبين بي احترامي شود.

مطمئن شويد همه شنوندگان هم سوال هم پاسخ را به خوبي مي شنوند.

 

8- از اصطلاحات تخصصي به طور مناسب استفاده كنيد.

اصطلاحاتي را كه ممكن است براي مخاطبين قابل فهم نباشد براي آنها به سادگي توضيح دهيد

از اصطلاحات فني و تخصصي غير ضروري استفاده نكنيد. بعضي گمان مي كنند اگر از اصطلاحات فني كمتر استفاده كنند از اعتبارشان كاسته مي شود. ولي هنر آنست كه وقتي سخنراني مي كنيد همه مخاطبين حرف شما را در كنند.

 

9- علاقه شنوندگان را حفظ كنيد و جو را زنده نگه داريد.

حالت هاي صحبت كردن و تن صداي خود را از هر چند گاهي تغيير دهيد. با پرسيدن سوال از مخاطبين جو را عوض كنيد براي اين منظور مي توانيد از جوك يا ضرب المثل مناسب استفاده كنيد يا حكايتي تعريف كنيد اگر تجربيات جالبي در زمينه موضوع سخنراني داريد بد نيست آنها را مطرح كنيد. با كلاس خود حرف بزنيد نه اينكه از روي يك متن روخواني كنيد. هر موضوع را به گونه اي مطرح كنيد كه گويي مي خواهيد درباره موضوعي شگفت انگيز صحبت كنيد.

 

10- مطلب خود را در سطحي مناسب بيان كنيد.

مطالبي كه ارائه مي كنيد نبايد خيلي پيش و پا افتاده يا خيلي پيچيده باشد. بلكه بايد در سطح درك متوسط مخاطبين ارائه شود. شما هنگام سخنراني احتمالاً مطالب و نظريات جديدي ارائه خواهيد داد بنابراين آنچه مي گوييد بايد آنقدر قابل فهم باشد كه مورد قبول مخاطبان قرار گيرد.

ترجمه: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط:

 

  اين مقاله اختصاصاً براي ياد بگير دات كام تهيه شده است و استفاده از آن فقط با ذكر نام نويسنده يا مترجم و نام ياد بگير دات كام همراه با لينك آن مجاز  است