فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

امضاي پست الكترونيكي

ايميل شما مي تواند داراي يك امضاي باشد كه در انتهاي پيغام شما ظاهر مي شود امضاي ايميل همان امضايي كه شما با دست خو مي زنيد نيست بلكه شامل اطلاعات مفيدي درباره شما است. حتماً تا به حال در ايميل خود با گزينه Signature روبرو شده ايد اين همان جايي است كه شما مي توانيد امضاي الكترونيكي خود را قرار دهيد. اما اين امضا حاوي چه مطالبي ميتواند باشد و استفاده از آن چه لزومي دارد؟ در اين مقاله مطالبي در مورد امضاي ايميل مي خوانيد.

ــ امضاي شما مانند يك كارت ويزيت مي تواند شامل نام، عنوان، شماره تلفن يا فكس، آدرس محل كار و آدرس پست الكترونيكي (ايميل) شما باشد.

ــ استفاده از امضاي الكترونيكي باعث صرفه جويي در وقت شما مي شود اگر زمان براي شما اهميت دارد استفاده از امضاي الكترونيكي به شما در صرفه جويي در زمان كمك مي كند چون براي هر ايميل لازم نيست يك سري اطلاعات تكراري را مرتباً تايپ كنيد.

ــ بعضي از نرم افزارهاي پست الكترونيكي به شما امكان ذخيره بيش از يك امضا را مي دهند بنابراين مي توانيد مثلاً براي ايميل ههاي شخصي از يك امضا و براي ايميل هاي كاري از يك امضا استفاده كنيد.

ــ ممكن است در آينده امضاي پست الكترونيكي شامل يك كد رمز باشند تا بتوان فرستنده نامه را مشخص كرد و به اين وسيله به يك پيغام ايميل مانند يك كاغذ نامه سنديت داد.

 

 

امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي  امضاي پست الكترونيكي