فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو
 

 تراكم كلمات كليدي

مديران سايت ها و وبلاگ ها نه تنها بايد صفحات خود را حاوي مطالب مفيد و جذاب براي مخاطبان كنند بلكه بايد اين صفحات را به گونه اي طراحي كنند كه رتبه آنها در موتوهاي جستجو قابل توجه باشد وگرنه با همه زحمتي كه مي كشند نمي توانند بازديد كننده كافي جذب كنند. يكي از كارهايي كه در طراحي يك صفحه بايد به آن دقت كافي داشت توجه به متن آن صفحه است. اولين كار مشخص كه بايد كرد، عنوان صفحه است كه در كد HTML بين تگ هاي <title> </title> قرار مي گيرد بعضي از موتورهاي جستجو از جمله گوگل به اين تگ اهميت زيادي مي دهند به اين ترتيب موتور جستجو موضوع صفحه شما را تشخيص مي دهد حال زمانيكه شخصي در حال جستجو در يك موتور جستجو مانند گوگل است گوگل تمام صفحاتي را كه موضوع آنها با عبارتي كه شما جستجو كرده ايد مرتبط است ليست مي كند اما اينكه چه صفحاتي از كدام سايتها در صدر نتايج جستجو قرار مي گيرند به عوامل مختلفي بستگي دارد يكي از آنها تراكم كلمات كليدي (Keyword density) است بنابراين بايد سعي كنيد متن شما به تعداد منطقي كلمات كليدي داشته باشد. براي اين منظور شما مي توانيد متن خود را به گونه اي تنظيم كنيد كه نسبت كلمات كليدي به كل كلمات موجود در متن قابل توجه باشد.اندازه گيري تراكم كلمات كليد كار مشكلي است براي سادگي كار يك وب سايت كه به راحتي تراكم كلمات كليدي را براي شما محاسبه مي كند به شما معرفي مي كنيم. اين سايت webconfs.com نام دارد بعد از ورود به اين سايت در قسمت SEO Tools روي Keyword Density Cloud كليك كنيد. در صفحه اي كه گشوده مي شود قسمتي را مشاهده خواهيد كرد كه بالاي آن نوشته شده است Enter a URL to analyze كافيست در اين قسمت آدرس يك صفحه از وب سايت خود را وارد كنيد و كليد اينتر را بزنيد، تا تراكم كلمات مختلف را براي شما اندازه گيري و تعداد و نسبت تعداد هر كلمه به كل كلمات را براي شما به درصد مشخص كند. و كلماتي را كه تراكم آنها در متن زياد است با فونت درشت و پررنگتر نمايش مي دهد.

البته بايد توجه داشته باشيد كه در استفاده از كلمات كليدي در متن خود زياده روي نكنيد. چون يك كلمه تا حدي مي تواند در يك متن تكرار شود و اگر شما بيش از حد آنها را تكرار كنيد. (تقلب كنيد.) موتور جستجوي گوگل به عنوان يكي از توليد كنندگان اصلي ترافيك متوجه مي شود و رتبه صفحه شما در اين موتور جستجو پايين مي آيد. يا حتي ممكن است كلاً سايت شما را از ليست خود حذف كند.

حتي مي توانيد اين قابليت را با كپي كردن يك كد كه در پايين صفحه قرار دارد و اضافه كردن آن به كدهاي HTML صفحه خود به سايتتان اضافه كنيد. يعني مراجعين سايت شما با قرار دادن آدرس صفحه مورد نظر خود در سايت شما همين نتايج را بدست آورند.

نويسنده: علي يزدي مقدم

مطالب مرتبط: