فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

  انتخاب موتور جستجو

جستجو در اينترنت مي تواند به نتايج با ارزشي منتهي شود ولي لازمه يك جستجوي موفق استفاده از يك يا چند موتور جستجو و توجه به قابليتهاي آن است زيرا اگر فقط از يك موتور جستجو براي هر موضوعي استفاده كنيد نتايج خود را بسيار محدود كرده ايد جدول زير كه موتورهاي جستجو با توجه به كاربرد در آن ليست شده است، به شما كمك مي كند با توجه به موضوع و نوع فايل و ديگر مسائل بهترين گزينه را انتخاب كنيد. البته تجربه شما به مرور بهترين راهنما براي شما خواهد بود. به اميد اينكه با موفقيت از اين جدول استفاده كنيد.

 

با توجه به موضوع و نوع فايل
اگر در حال تحقيق و جستجو هستيد انتخاب كنيد
موزيك AllTheWeb | AltaVista | Dogpile | Fazzle | FindSounds.com | FtpFind | Genie Knows | HotBot Advanced Search | Ithaki | Ixquick | Lycos Music Downloads | Mamma | Lycos Multimedia Search | MSN Search Advanced Search | Researchville: Audio | Singingfish
تاريخ اخرين اصلاح AllTheWeb Advanced Search | Exalead | Google Advanced Search | HotBot Advanced Search | Teoma Advanced Search
نام و آدرس سايت AltaVista | AllTheWeb Advanced Search | AOL Advanced Search | Google Advanced Search | HotBot Advanced Search | Lycos Advanced Search | Mama Power Search | MSN Search Advanced Search | MSN Search beta | SearchEdu.com | Teoma Advanced Search
فرمت يا نوع فايل AllTheWeb Advanced Search | AOL Advanced Search | MSN Search Advanced Search
موقعيت فايل گرافيكي AllTheWeb Advanced | Exalead | HotBot Advanced Search | MSN Search Advanced Search | MSN Search beta
عكس ها AllTheWeb | AltaVista | The Amazing Picture Machine | Ditto | Dogpile | Fazzle | Google Image Search | HotBot Advanced Search | IceRocket | Ithaki | Ixquick | Mamma | MSN Search Advanced Search | Picsearch | Researchville: Images | Yahoo! News Image Gallery
زبان ها AllTheWeb | AltaVista More Precision | AOL Advanced Search | Google Language Tools | HotBot Advanced Search | iBoogie | Lycos Advanced Search | MSN Search Advanced Search | MSN Search beta | Teoma Advanced Search
فايل هاي صوتي و تصويري All TheWeb | AltaVista | Dogpile | Fazzle | HotBot Advanced Search | Lycos Multimedia Search | Mamma | Researchville: Video | Singingfish
تيتر صفحه و آدرس آن AOL Advanced Search | Exalead | Google | HotBot Advanced Search | Teoma Advanced Search
زبان برنامه نويسي/پسوند فايل HotBot Advanced Search | MSN Search Advanced Search
جستجوي منطقي
اگر مي خواهيد انتخاب كنيد
توابع منطقي AltaVista | AllTheWeb Advanced Search | Dogpile | Google [يا فقط] | Ixquick | metaEUREKA | ProFusion
جستجوي كاملاً منطقي Ixquick | MSN Search Advanced Search
پشتيباني از +/- در جستجوي منطقي

بيشتر موتور هاي جستجو از اين خاصيت پشتيباني مي كنند

جستجوي منطقي با استفاده از اصطلاحات فني اكثر موتورهاي جستجوي معتبر از اين خاصيت پشتيباني مي كنند

 از جمله:

AllTheWeb Advanced Search | AltaVista Advanced Web Search AOL Advanced Search | Google Advanced Search | HotBot Advanced Search | Lycos Advanced Search | Metor | MonkeySweat | MSN Search Advanced Search | Teoma Advanced Search

جستجوي پروكسي Exalead | Google [در حالت پيش فرض] | Ixquick
گزينه هاي جستجو
اگر مي خواهيد انتخاب كنيد
جستجو با اصطلاحات معمول انگليسي SurfWax
جستجويي كه با توجه به نياز مي توانيد يك فرم را پر كنيد و احتمالاً نتيجه دقيق تري بدست آوريد AltaVista More Precision | Google Advanced Search | HotBot Advanced Search | Lycos Advanced Search | metaEUREKA | Metor | MSN Search Advanced Search | ProFusion Advanced | Virtual Learning Resources Center
جستجو براي يك صفحه يا فايل مشابه يك صفحه يا فايل موجود ديگر AltaVista | Google | ProFusion
ميان بر AltaVista | Exalead | Ixquick | MSN Search Advanced Search
نتايج جستجو به انگيليسي ساده ظاهر مي شوند Ask Jeeves | Ithaki | Ixquick | MSN Search beta
نتايج جستجو را به زبان انتخابي شما ترجمه مي كند Babel Fish
يك عبارت از يك قالب انتخابي  AllTheWeb Advanced Search | AltaVista More Precision | Fazzle | Google Advanced Search | MonkeySweat | MSN Search Advanced Search
جستجوي همزمان بوسيله چند جستجو گر در آن واحد Chubba | Clusty | Copernic | Don Pedro | FastSeeks | Fazzle | Ithaki | Ixquick | Mamma | MetaCrawler | ProFusion | Query Server | SurfWax | more...
نتايج جستجو
اگر مي خواهيد انتخاب كنيد
نتايج بر اساس لينكها دسته بندي ميشوند، مثلاً بر اساس تعداد لينكهايي كه از آن سايت در صفحات وب وجود دارد نتايج جستجو را رتبه بندي ميكند A9 | Alexa Web Search | AltaVista | Google | Google Web Directory | Teoma

 

اكثر موتورهاي جستجو  اين خاصيت را در نظر مي گيرند

نتايج بر اساس شهرت سايت و رتبه آن در دايركتوري ها و موتورهاي جستجوي ديگر رتبه بندي مي شوند Alexa Web Search | AOL Search | Ixquick | MSN Search | Teoma | ZapMeta
نتايج بر اساس مفاهيم و نوع سايت رتبه بندي مي شوند Accumo | AllThe Web | Clusty | Dogpile | Don Pedro | Exalead | iBoogie | Infonetware | metaEUREEKA | Kartoo | KillerInfo | Query Server | Mooter | Teoma | Turbo10 | Vivisimo
نتايج بر اساس تعداد بازديدهايي كه هر شخص از صفحات مختلف آن سايت انجام مي دهد انجام مي گيرد AllTheWeb | AltaVista | Lycos
نتايج بر اساس فرمت گرافيكي Kartoo | Mooter
عباراتي كه براي جستجو وارد مي شوند ذخيره مي شوند سپس در نتايج بعدي مورد توجه قرار مي گيرند Google Alert | Karnak | TracerLock
عباراتي كه براي جستجو وارد مي شوند ذخيره مي شوند سپس در نتايج بعدي بر حسب تعداد موارد جستجو مورد توجه قرار مي گيرند Copernic
جستجوهاي اختصاصي
اگر مي خواهيد انتخاب كنيد
جستجو در اعماق وب Complete Planet | Google | Invisible-web.net | ProFusion | Search.Com | Turbo10

 

[Many search engine sites offer deep Web searches. For example, see Ixquick and InfoGrid]

جستجوي بلاگ 2RSS.com | Blogdex | Blogdigger | Bloglines | BlogPulse | Blogwise | Bloogz | Feedster | Globe of Blogs | Popdex | Technorati
جستجوي فايل در سايتهاي ftp ( متن، فيلم، موزيك، نرم افزار و ...) FileIndexer.com | FileWatcher.org | Ftpsearchengines.com | Oth Net
جستجوي صفحاتي كه در محلي ذخيره شده اند Furl | Spurl.net
اخبار (در آن واحد از چندين موتور جستجو استفاده مي كند. ) AlltheWeb: News | AltaVista - News | FindNews.org | Google News Alerts | InfoGrid | NewsNow | NewsTrove.com | Pandia Newsfinder | RocketNews | Topix.net | The WorldNews Network
اخبار Daypop | Memigo | NewsIsFree
Usenet Ithaki | Google Groups
جستجوي منابع ( ديكشنري، دايره المعارف، آدرسها و email هاي افراد، ماشين حسابها، اخبار، اطلاعات دولتي و آماري و غيره ) Reference Collection (U Albany Libraries)
دايركتوري هاي حرفه اي About | Academic Info | BUBL LINK | INFOMINE | Librarians' Index to the Internet | Resource Discovery Network | Scout Report Archives | Virtual Learning Resources Center | WWW Virtual Library | more...
باز هم دايركتوري JoeAnt | Open Directory Project (DMOZ)