تي شرت سفيد براي عكاس

روزي در حال چت كردن با يك عكاس حرفه اي بودم او درباره استفاده از پخش كننده نور براي عكاسي چهره صحبت مي كرد. در حين صحبت از تجربه اي كه با پوشيدن يك تي شرت سفيد بدست آورده بود برايم گفت، كه برايم بسيار جالب بود. من هم بد نديدم آن را براي شما در ياد بگير دات كام بازگو كنم:

روزي در حال عكاسي از چهره خانمي بودم ولي چون رفلكتور مناسب نداشتم و محل عكاسي هم از شهر دور بود بنابراين يك تي شرت سفيد به تن كردم و از بدن خودم به عنوان يك رفلكتور استفاده كردم.

او ادامه داد: البته بايد به اندازه كافي به فرد نزديك شويد و در موقعيت درست قرار گيريد اين نكته بسيار مهم است. در اين حالت نور خورشيد به بدن شما مي تابد و انعكاس آن بر صورت سوژه مي تابد.

حقيقتش را بخواهيد وقتي براي اولين بار اين را شنيدم شك كردم كه آيا او درست مي گويد يا مرا سر كار گذاشته است. اما او مرا خاطر جمع كرد كه اين ترفند بسيار كار ساز است در ضمن آنقدر اطراف كسي كه عكسش را مي گيري شلوغ نمي شود تا حالت عصبي و غير طبيعي داشته باشد.

يكي ديگر از تجربه هاي او استفاده از تي شرت سفيد براي پخش نور بود به طوريكه فلاش دوربين را به گون اي قرار داده بود كه به لباسش بتابد و بازتابش آن روي صورت فرد سبب درخشندگي زياد نشود. خوب شما هم اين ترفند ها را امتحان كنيد.

مطالب مرتبط: