فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

انتخابهاي بيشتر در setup ويندوز 98وMe

 

اگر قبلاً ويندوز بر روي سيستم شما نصب شده و اكنون در صدد نصب دوباره ويندوز هستيد براي كوتاه كردن زمان نصب جلوگيري از دوباره كاري مي توانيد به صورت زير عمل كنيد :

براي اين منظور setup را تايپ مي كنيم وبعد همه يا يكي از موارد زير را با توجه به نياز خود تايپ كنيد

 

نصب ويندوز بدون تنظيمات شبكه /in

نصب ويندوز بدون چك سيستم

/is
نصب ويندوز بدون تاييد كپي رايت /iw

نصب ويندوز بدون چك فضاي خالي موجود در هارد ديسك

/id
    نصب ويندوز بدون چك سالم بودن ساختار دايركتوري /IQ

 

  • مثال:

setup/is/id