فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

حافظه را از DLL ها خالي كنيد.

ويندوز اكسپلورر DLL  يا Dynamic_ Link Libraries را براي يك دوره زماني حتي پس از اينكه كار با آنها تمام شده است در حافظه نگه مي دارند اين مي تواند باعث بازدهي كم كامپيوتر شما شود براي حل مشكل در منوي Run دستور regedit را تايپ كنيد، سپس مسير زير را بپيماييد.

HKEY_ LOCAL_ MACHINE/ SOFTWARE/ MICROSOFT/ WINDOWS/CURRENT VERSION/ EXPLORER 

يك sub_ key با نام Always Unlocal DLL بسازيد و به آن مقدار 1 بدهيد تا ويندوز را از نگهداري DLL ها در حافظه باز داريد. ويندوز را restart كنيد تا تغييرات لازم انجام پذيرد.