فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

FAT و FAT32 و NTFS و سيستم عامل

 

ممكن است هنگام نصب ويندوز به مشكل انتخاب بين FAT و FAT32 و NTFS دچار ترديد شده باشيد. براي  اينكه بدانيد سيستم عاملي كه استفاده مي كنيد با چه نوع فايلهاي سيستمي قابل راه اندازي است از جدول زير كمك بگيريد.

 

سيستم عامل

فايلهاي سيستمي كه پشتيباني مي شود

MS-DOS

FAT

Windows 3.1

FAT

Windows 95

FAT

Windows 95 OSR2

FAT, FAT32

Windows 98

FAT, FAT32

Windows 2000

FAT32, NTFS

Windows XP

FAT32, NTFS