فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

فايل های INI. چه هستند؟

اين فايل ها در حقيقت فايل های متني (TXT) ساده هستند، كه بوسيله برنامه Notepad مي توان يك فايل (TXT) را به سادگي ايجاد كرد.  اين فايل ها بوسيله ويندوز و برنامه های تحت ويندوز مورد استفاده قرار مي گيرند تا اطلاعاتي در مورد خواسته های شما و محيط عملكرد خود ذخيره كنند. INI. مخفف initialization است.

ساختار فايل INI.:

فايل INI. شامل يك يا چند بخش است هر بخش با يك نام بخش (section name) آغاز مي شود كه ممكن است، هيچ يا چندين ورودی وجود داشته باشد. كه بعد از آن قرار مي گيرد.

[بخش]

ارزش=نام كليد

اگر توضيحي وجود داشته باشد بعد از «سمي كالن» (;) قرار مي گيرد.

ويندوز از چندين استاندارد برای فايل های INI. استفاده مي كند تا اطلاعات پيكر بندی كامپيوتر را ذخيره كند. فايل هايي كه اين اطلاعات را نگهداري مي كنند عبارتند از :

WIN.INI, SYSTEM.INI, PROGMAN.INI, PROTOCOL.INI, SHARED.INI, WINFILE.INI, CONTROL.INI, SCHDPLUS.INI

نرم افزارهای تحت ويندوز هم بعد از نصب شدن ممكن است قسمتهايي به WIN.INI اضافه كنند و همچنين خود فايل هاي INI. به دايركتوري ويندوز اضافه كنند.

ايجاد تغييرات در فايل های INI.

چون فايل های INI. از يك متن ساده استفاده مي كنند. بوسيله يك برنامه متني ساده مانند Notepad مي توانند ويرايش شوند.