فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

از شر پيغام low disk space خلاص شويد.

در منوي RUN دستور regedit.exe را تايپ كنيد و به مسير

HKEY_CURRENT_ USER/ SOFTWARE/ MICROSOFT/ CURRENT VERSION/ POLICIES/ EXPLORER

برويد و يك DWORD (اگر وجود ندارد) با نام NOLOWDISK SPACECHECKS بسازيد و مقدار آن را به 1 تغيير دهيد.