فهرستي از موتورهاي جستجو       معروفترين موتورهاي جستجو

 

يك ترفند براي افزايش سرعت ويندوز XP

 

توضيح اينكه اين ترفند چگونه كار مي كند بدون دانستن يكسري اطلاعات فني درباره مقادير  دو دويي و جفت بيت ها غير ممكن است، اما همين قدر بگويم كه اين ترفند سبب مي شود كه پرسسور بعضي از محاسبات را تا سه برابر سريعتر انجام مي دهد.

براي اجراي اين ترفند به روش زير عمل كنيد:

از منوي Start روي Run كليك كنيد و در داخل كادر تايپ كنيد: regedit

پنجره Registry editor در مقابل شما گشوده مي شود در اين پنجره مسير زير را بپيماييد.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENT\CONTROLSET\CONTROL\PRIOYITY CONTROL

يك DWORD به نام Win32PrioritySeperation مقدار آن را به 26 براي هگزا دسيمال  تغيير دهيد يا مي توانيد ب روي Decimal كليك كنيد و مقدار آن را به 38 تغيير دهيد. اين ترفند براي سيستمي كه به عنوان SQL Server يا IIS استفاده مي شود توصيه نمي شود چون سرعت بانك اطلاعاتي را پايين مي آورد.